Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Harry McKirdy (ID: 229398) FIFA 20 2020年7月30日

LW ST 22y.o. (1997年3月29日) 5'7" 148lbs
63
综合能力
72
潜力
£518K
身价
£3K
周薪
资料
 • 右脚
 • 2
 • 3
 • 1
 • 中/ 中
 • 消瘦 (170-)
 • £1M
特殊
卡莱尔联
 • 62
 • LW
 • 11
 • 2019年7月1日
 • 2020
进攻
 • 62 传中
 • 62 射术
 • 47 头球精度
 • 58 短传
 • 49 凌空
技巧
 • 63 盘带
 • 47 弧线
 • 37 任意球精度
 • 60 长传
 • 62 控球
移动
 • 73 加速
 • 76 速度
 • 74 敏捷
 • 55 反应
 • 87 平衡
力量
 • 57 射门力量
 • 68 弹跳
 • 63 体能
 • 31 强壮
 • 57 远射
心理
 • 40 侵略性
 • 32 拦截意识
 • 58 跑位
 • 61 视野
 • 45 点球
 • 62 沉着
防守
 • 24 防守意识
 • 32 抢断
 • 35 铲球
守门
 • 12 鱼跃
 • 9 手形
 • 13 开球
 • 12 站位
 • 8 反应
特性
 • 天赋
 • 技术型盘带选手(AI)
真实能力
 
LS
58+2
ST
58+2
RS
58+2
 
LW
63+0
LF
61+0
CF
61+0
RF
61+0
RW
63+0
 
LAM
61+2
CAM
61+2
RAM
61+2
 
LM
62+2
LCM
57+2
CM
57+2
RCM
57+2
RM
62+2
LWB
51+2
LDM
46+2
CDM
46+2
RDM
46+2
RWB
51+2
LB
48+2
LCB
39+2
CB
39+2
RCB
39+2
RB
48+2
 
 
GK
15+2
 
 
 • RM
 • 64
相似球员
评论

登录

注册

忘记密码

请提供您的用户名和邮箱, 我们将为您发送重置密码链接