Mouctar Diakhaby

CB 23y.o. (1996年12月19日) 6'2" 172lbs
73 +1
整體能力
78 +1
潛力
€4.2M
Value
€20K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • €9.1M
 • 230578
專長
華倫西亞
 • 77
 • LCB
 • 12
 • 2018年7月2日
 • 2023
進攻
 • 28 橫傳
 • 36 終結能力
 • 80 頭槌準確度
 • 70 短傳能力
 • 31 凌空抽射
技能
 • 56 盤球
 • 34 曲線
 • 26 自由球準確率
 • 57 長傳
 • 61 控球
動作
 • 55 加速值
 • 55 衝刺速度
 • 49 敏捷性
 • 67 反應能力
 • 43 平衡
力道
 • 49 射門力道
 • 78 彈跳
 • 69 體力
 • 77 力量
 • 29 遠射
心理質素
 • 76 積極性
 • 73 攔截
 • 47 走位
 • 57 視野
 • 49 十二碼
 • 69 沉著
防守
 • 72+5 Defensive Awareness
 • 75 攔截
 • 70 滑剷
守門能力
 • 15 守門員飛身撲救
 • 11 守門員接球能力
 • 10 守門員踢球能力
 • 14 守門員走位能力
 • 11 守門員反應能力
特性
 • 強力頭槌
真實實力
 
LS
55+2
ST
55+2
RS
55+2
 
LW
52+0
LF
55+0
CF
55+0
RF
55+0
RW
52+0
 
LAM
56+2
CAM
56+2
RAM
56+2
 
LM
55+2
LCM
61+2
CM
61+2
RCM
61+2
RM
55+2
LWB
63+2
LDM
69+2
CDM
69+2
RDM
69+2
RWB
63+2
LB
65+2
LCB
73+2
CB
73+2
RCB
73+2
RB
65+2
 
 
GK
19+2
 
 
 • CB
 • 75
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.