Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Jozo Šimunović (ID: 231002) FIFA 19 2019年7月18日

CB 23y.o. (1994年8月4日) 6'3" 187lbs
70
综合能力
74
潜力
€2M
身价
€20K
周薪
资料
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 中/ 中
 • 一般 (185+)
 • €3.7M
特殊
凯尔特人
 • 74
 • RCB
 • 5
 • 2015年9月1日
 • 2021
进攻
 • 24 传中
 • 19 射术
 • 69 头球精度
 • 61 短传
 • 31 凌空
技巧
 • 56 盘带
 • 24 弧线
 • 25 任意球精度
 • 56 长传
 • 59 控球
移动
 • 62 加速
 • 66 速度
 • 54 敏捷
 • 58 反应
 • 64 平衡
力量
 • 42 射门力量
 • 68 弹跳
 • 65 体能
 • 79 强壮
 • 26 远射
心理
 • 81 侵略性
 • 66 拦截意识
 • 30 跑位
 • 40 视野
 • 36 点球
 • 52 沉着
防守
 • 67 盯人
 • 71 抢断
 • 72 铲球
守门
 • 6 鱼跃
 • 6 手形
 • 6 开球
 • 11 站位
 • 9 反应
特性
 • 玻璃人
 • 倒地铲球(AI)
真实能力
 
LS
47+1
ST
47+1
RS
47+1
 
LW
47+0
LF
48+0
CF
48+0
RF
48+0
RW
47+0
 
LAM
49+1
CAM
49+1
RAM
49+1
 
LM
50+1
LCM
54+1
CM
54+1
RCM
54+1
RM
50+1
LWB
60+1
LDM
64+1
CDM
64+1
RDM
64+1
RWB
60+1
LB
62+1
LCB
69+1
CB
69+1
RCB
69+1
RB
62+1
 
 
GK
13+1
 
 
 • CB
 • 69
相似球员
评论

登录

注册

忘记密码

请提供您的用户名和邮箱, 我们将为您发送重置密码链接