Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Marcus Rashford (ID: 231677) FIFA 20 2020年2月13日

LM ST 21y.o. (1997年10月31日) 6'1" 154lbs
83
整體能力
88
潛力
€35M
Value
€110K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 5
 • 2
 • 高/ 中等
 • 精實
 • €69.1M
曼聯
 • 81
 • LM
 • 10
 • 2014年7月1日
 • 2023
英格蘭
 • 82
 • 後備
 • 11
進攻
 • 74 橫傳
 • 83 終結能力
 • 72 頭槌準確度
 • 77 短傳能力
 • 76 凌空抽射
技能
 • 86 盤球
 • 82 曲線
 • 76 自由球準確率
 • 66 長傳
 • 84 控球
動作
 • 89 加速值
 • 94 衝刺速度
 • 86 敏捷性
 • 84 反應能力
 • 75 平衡
力道
 • 90 射門力道
 • 72 彈跳
 • 87 體力
 • 76 力量
 • 81 遠射
心理質素
 • 73 積極性
 • 42 攔截
 • 84 走位
 • 79 視野
 • 80 十二碼
 • 80 沉著
防守
 • 47 Defensive Awareness
 • 40 攔截
 • 33 滑剷
守門能力
 • 11 守門員飛身撲救
 • 6 守門員接球能力
 • 15 守門員踢球能力
 • 7 守門員走位能力
 • 14 守門員反應能力
特性
 • 大力自由球
 • 敏銳的觸覺
 • 長射球員
 • 高速盤球員
 • 有團隊精神
 • 善於盤帶
真實實力
 
LS
83+2
ST
83+2
RS
83+2
 
LW
83+0
LF
84+0
CF
84+0
RF
84+0
RW
83+0
 
LAM
82+2
CAM
82+2
RAM
82+2
 
LM
82+2
LCM
76+2
CM
76+2
RCM
76+2
RM
82+2
LWB
67+2
LDM
63+2
CDM
63+2
RDM
63+2
RWB
67+2
LB
63+2
LCB
58+2
CB
58+2
RCB
58+2
RB
63+2
 
 
GK
18+2
 
 
 • LM
 • 84
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.