Cristian Gabriel Romero

CB 22y.o. (1998年4月27日) 6'1" 174lbs
73
整體能力
79
潛力
€4.4M
Value
€39K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 2
 • 2
 • 1
 • 低/ 高
 • 一般
 • 232488
專長
阿特蘭大
 • 79
 • 後備
 • 17
 • 祖雲達斯
 • 2021年6月30日
進攻
 • 31 橫傳
 • 26 終結能力
 • 77 頭槌準確度
 • 55 短傳能力
 • 33 凌空抽射
技能
 • 36 盤球
 • 35 曲線
 • 29 自由球準確率
 • 46 長傳
 • 57 控球
動作
 • 61 加速值
 • 63 衝刺速度
 • 63 敏捷性
 • 73 反應能力
 • 64 平衡
力道
 • 51 射門力道
 • 76 彈跳
 • 71 體力
 • 74 力量
 • 37 遠射
心理質素
 • 88 積極性
 • 75 攔截
 • 31 走位
 • 36 視野
 • 40 十二碼
 • 60 沉著
防守
 • 70 Defensive Awareness
 • 76 攔截
 • 75 滑剷
守門能力
 • 5 守門員飛身撲救
 • 7 守門員接球能力
 • 11 守門員踢球能力
 • 10 守門員走位能力
 • 14 守門員反應能力
真實實力
 
LS
49+2
ST
49+2
RS
49+2
 
LW
46+0
LF
47+0
CF
47+0
RF
47+0
RW
46+0
 
LAM
47+2
CAM
47+2
RAM
47+2
 
LM
48+2
LCM
52+2
CM
52+2
RCM
52+2
RM
48+2
LWB
63+2
LDM
66+2
CDM
66+2
RDM
66+2
RWB
63+2
LB
66+2
LCB
73+2
CB
73+2
RCB
73+2
RB
66+2
 
 
GK
16+2
 
 
 • CB
 • 75
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.