Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Joël Latibeaudiere (ID: 233047) FIFA 20 2020年8月6日

CB RB 19y.o. (2000年1月6日) 5'11" 179lbs
64
综合能力
78
潜力
€900K
身价
€1K
周薪
资料
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 中/ 中
 • 普通 (170-185)
 • €1.9M
特殊
特温特
 • 68
 • 主力替补
 • 19
 • 2017年7月1日
 • 2020
进攻
 • 41 传中
 • 35 射术
 • 66 头球精度
 • 55 短传
 • 31 凌空
技巧
 • 51 盘带
 • 36 弧线
 • 36 任意球精度
 • 51 长传
 • 55 控球
移动
 • 69 加速
 • 69 速度
 • 60 敏捷
 • 59 反应
 • 64 平衡
力量
 • 38 射门力量
 • 77 弹跳
 • 64 体能
 • 72 强壮
 • 23 远射
心理
 • 57 侵略性
 • 58 拦截意识
 • 34 跑位
 • 42 视野
 • 34 点球
 • 55 沉着
防守
 • 63 防守意识
 • 65 抢断
 • 64 铲球
守门
 • 12 鱼跃
 • 7 手形
 • 7 开球
 • 11 站位
 • 6 反应
真实能力
 
LS
49+2
ST
49+2
RS
49+2
 
LW
49+0
LF
48+0
CF
48+0
RF
48+0
RW
49+0
 
LAM
49+2
CAM
49+2
RAM
49+2
 
LM
52+2
LCM
51+2
CM
51+2
RCM
51+2
RM
52+2
LWB
58+2
LDM
58+2
CDM
58+2
RDM
58+2
RWB
58+2
LB
60+2
LCB
63+2
CB
63+2
RCB
63+2
RB
60+2
 
 
GK
14+2
 
 
 • CB
 • 65
相似球员
评论

登录

注册

忘记密码

请提供您的用户名和邮箱, 我们将为您发送重置密码链接