Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Jordi Osei-Tutu (ID: 233442) FIFA 20 2020年5月20日

RB RM RW 20y.o. (1998年10月2日) 5'9" 154lbs
62
综合能力
72
潜力
€450K
身价
€2K
周薪
资料
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 高/ 中
 • 消瘦 (170-185)
特殊
波鸿
 • 69
 • RM
 • 6
 • 阿森纳
 • 2020年6月30日
进攻
 • 55 传中
 • 47 射术
 • 44 头球精度
 • 52 短传
 • 44 凌空
技巧
 • 65 盘带
 • 47 弧线
 • 34 任意球精度
 • 42 长传
 • 62 控球
移动
 • 79 加速
 • 83 速度
 • 72 敏捷
 • 60 反应
 • 69 平衡
力量
 • 47 射门力量
 • 62 弹跳
 • 68 体能
 • 63 强壮
 • 50 远射
心理
 • 62 侵略性
 • 59 拦截意识
 • 55 跑位
 • 48 视野
 • 42 点球
 • 51 沉着
防守
 • 57 防守意识
 • 60 抢断
 • 60 铲球
守门
 • 10 鱼跃
 • 13 手形
 • 7 开球
 • 11 站位
 • 10 反应
特性
 • 快速盘带高手(AI)
真实能力
 
LS
56+2
ST
56+2
RS
56+2
 
LW
60+0
LF
58+0
CF
58+0
RF
58+0
RW
60+0
 
LAM
57+2
CAM
57+2
RAM
57+2
 
LM
60+2
LCM
55+2
CM
55+2
RCM
55+2
RM
60+2
LWB
62+2
LDM
57+2
CDM
57+2
RDM
57+2
RWB
62+2
LB
61+2
LCB
58+2
CB
58+2
RCB
58+2
RB
61+2
 
 
GK
16+2
 
 
 • RWB
 • 64
相似球员
评论

登录

注册

忘记密码

请提供您的用户名和邮箱, 我们将为您发送重置密码链接