Edward Nketiah

ST 21y.o. (1999年5月30日) 5'9" 159lbs
72
整體能力
84
潛力
€6M
Value
€39K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • 高/ 中等
 • 精實
 • €12.6M
 • 236988
專長
阿仙奴
 • 80
 • 後備
 • 30
 • 2015年7月1日
 • 2022
進攻
 • 43 橫傳
 • 74 終結能力
 • 62 頭槌準確度
 • 65 短傳能力
 • 67 凌空抽射
技能
 • 74 盤球
 • 54 曲線
 • 38 自由球準確率
 • 45 長傳
 • 73 控球
動作
 • 85 加速值
 • 82 衝刺速度
 • 79 敏捷性
 • 75 反應能力
 • 72 平衡
力道
 • 71 射門力道
 • 73 彈跳
 • 68 體力
 • 59 力量
 • 62 遠射
心理質素
 • 52 積極性
 • 19 攔截
 • 76 走位
 • 58 視野
 • 57 十二碼
 • 68 沉著
防守
 • 22 Defensive Awareness
 • 19 攔截
 • 15 滑剷
守門能力
 • 12 守門員飛身撲救
 • 10 守門員接球能力
 • 11 守門員踢球能力
 • 9 守門員走位能力
 • 5 守門員反應能力
真實實力
 
LS
72+2
ST
72+2
RS
72+2
 
LW
70+0
LF
72+0
CF
72+0
RF
72+0
RW
70+0
 
LAM
69+2
CAM
69+2
RAM
69+2
 
LM
68+2
LCM
60+2
CM
60+2
RCM
60+2
RM
68+2
LWB
49+2
LDM
45+2
CDM
45+2
RDM
45+2
RWB
49+2
LB
46+2
LCB
40+2
CB
40+2
RCB
40+2
RB
46+2
 
 
GK
16+2
 
 
 • ST
 • 74
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.