Javier Jiménez García

CB 22y.o. (1997年3月11日) 6'0" 163lbs
64
整體能力
71
潛力
€575K
Value
€6K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 一般
 • €1.3M
 • 237032
專長
華倫西亞
 • 81
 • 替補
 • 29
 • 2016年7月1日
 • 2021
進攻
 • 41 橫傳
 • 25 終結能力
 • 62 頭槌準確度
 • 63 短傳能力
 • 32 凌空抽射
技能
 • 32 盤球
 • 32 曲線
 • 29 自由球準確率
 • 53 長傳
 • 52 控球
動作
 • 46 加速值
 • 38 衝刺速度
 • 58 敏捷性
 • 64 反應能力
 • 61 平衡
力道
 • 41 射門力道
 • 64 彈跳
 • 46 體力
 • 43 力量
 • 28 遠射
心理質素
 • 69 積極性
 • 66 攔截
 • 30 走位
 • 45 視野
 • 46 十二碼
 • 49 沉著
防守
 • 67 Defensive Awareness
 • 69 攔截
 • 66 滑剷
守門能力
 • 6 守門員飛身撲救
 • 7 守門員接球能力
 • 8 守門員踢球能力
 • 14 守門員走位能力
 • 9 守門員反應能力
真實實力
 
LS
42+2
ST
42+2
RS
42+2
 
LW
43+0
LF
43+0
CF
43+0
RF
43+0
RW
43+0
 
LAM
46+2
CAM
46+2
RAM
46+2
 
LM
45+2
LCM
51+2
CM
51+2
RCM
51+2
RM
45+2
LWB
56+2
LDM
60+2
CDM
60+2
RDM
60+2
RWB
56+2
LB
58+2
LCB
63+2
CB
63+2
RCB
63+2
RB
58+2
 
 
GK
15+2
 
 
 • CB
 • 63
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.