Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Dennis Johnsen (ID: 237502) FIFA 20 2020年7月2日

LW 21y.o. (1998年2月17日) 6'1" 165lbs
67
综合能力
74
潜力
€1.1M
身价
€3K
周薪
资料
 • 右脚
 • 2
 • 4
 • 1
 • 中/ 低
 • 消瘦 (185+)
特殊
兹沃勒
 • 67
 • 主力替补
 • 17
 • 阿贾克斯
 • 2020年6月30日
进攻
 • 66 传中
 • 51 射术
 • 40 头球精度
 • 64 短传
 • 60 凌空
技巧
 • 73 盘带
 • 67 弧线
 • 50 任意球精度
 • 58 长传
 • 71 控球
移动
 • 85 加速
 • 77 速度
 • 80 敏捷
 • 60 反应
 • 70 平衡
力量
 • 68 射门力量
 • 33 弹跳
 • 64 体能
 • 63 强壮
 • 56 远射
心理
 • 42 侵略性
 • 22 拦截意识
 • 56 跑位
 • 65 视野
 • 46 点球
 • 58 沉着
防守
 • 27 防守意识
 • 23 抢断
 • 23 铲球
守门
 • 8 鱼跃
 • 7 手形
 • 12 开球
 • 13 站位
 • 6 反应
特性
 • 天赋
 • 外脚背射门
 • 技术型盘带选手(AI)
真实能力
 
LS
61+2
ST
61+2
RS
61+2
 
LW
67+0
LF
65+0
CF
65+0
RF
65+0
RW
67+0
 
LAM
66+2
CAM
66+2
RAM
66+2
 
LM
67+2
LCM
59+2
CM
59+2
RCM
59+2
RM
67+2
LWB
51+2
LDM
47+2
CDM
47+2
RDM
47+2
RWB
51+2
LB
47+2
LCB
38+2
CB
38+2
RCB
38+2
RB
47+2
 
 
GK
14+2
 
 
 • RM
 • 69
相似球员
评论

登录

注册

忘记密码

请提供您的用户名和邮箱, 我们将为您发送重置密码链接