G. Chakvetadze

Giorgi Chakvetadze

CAM 17y.o. (1999年8月29日) 6'0" 154lbs
69
整體能力
85
潛力
€2.1M
Value
€8K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 2
 • 3
 • 1
 • 高/ 中等
 • 精實
 • €4.4M
 • 241168
專長
真特
 • 73
 • 後備
 • 7
 • 2017年8月30日
 • 2020
進攻
 • 61 橫傳
 • 56 終結能力
 • 37 頭槌準確度
 • 69 短傳能力
 • 56 凌空抽射
技能
 • 76 盤球
 • 60 曲線
 • 57 自由球準確率
 • 66 長傳
 • 74 控球
動作
 • 77 加速值
 • 75 衝刺速度
 • 75 敏捷性
 • 58 反應能力
 • 70 平衡
力道
 • 61 射門力道
 • 68 彈跳
 • 58 體力
 • 46 力量
 • 63 遠射
心理質素
 • 38 積極性
 • 30 攔截
 • 62 走位
 • 68 視野
 • 37 十二碼
 • 72 沉著
防守
 • 34 盯人
 • 38 攔截
 • 32 滑剷
守門能力
 • 10 守門員飛身撲救
 • 8 守門員接球能力
 • 13 守門員踢球能力
 • 8 守門員走位能力
 • 13 守門員反應能力
特性
 • 幾乎不用弱勢腳
真實實力
 
LS
61+1
ST
61+1
RS
61+1
 
LW
68+0
LF
67+0
CF
67+0
RF
67+0
RW
68+0
 
LAM
68+1
CAM
68+1
RAM
68+1
 
LM
68+1
LCM
64+1
CM
64+1
RCM
64+1
RM
68+1
LWB
54+1
LDM
51+1
CDM
51+1
RDM
51+1
RWB
54+1
LB
50+1
LCB
42+1
CB
42+1
RCB
42+1
RB
50+1
 
 
GK
15+1
 
 
 • CAM
 • 68
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.