Álex Collado Gutiérrez

CM 21y.o. (1999年4月22日) 5'10" 146lbs
64
整體能力
78
潛力
€1.4M
Value
€18K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • €3.7M
 • 242999
專長
巴塞隆拿
 • 84
 • 替補
 • 33
 • 2018年7月1日
 • 2021
進攻
 • 53 橫傳
 • 60 終結能力
 • 49 頭槌準確度
 • 69 短傳能力
 • 53 凌空抽射
技能
 • 70 盤球
 • 60 曲線
 • 56 自由球準確率
 • 66 長傳
 • 65 控球
動作
 • 65 加速值
 • 65 衝刺速度
 • 69 敏捷性
 • 65 反應能力
 • 69 平衡
力道
 • 63 射門力道
 • 42 彈跳
 • 42 體力
 • 36 力量
 • 63 遠射
心理質素
 • 48 積極性
 • 49 攔截
 • 60 走位
 • 69 視野
 • 63 十二碼
 • 67 沉著
防守
 • 54 Defensive Awareness
 • 55 攔截
 • 56 滑剷
守門能力
 • 10 守門員飛身撲救
 • 9 守門員接球能力
 • 12 守門員踢球能力
 • 12 守門員走位能力
 • 11 守門員反應能力
真實實力
 
LS
60+2
ST
60+2
RS
60+2
 
LW
64+0
LF
65+0
CF
65+0
RF
65+0
RW
64+0
 
LAM
66+2
CAM
66+2
RAM
66+2
 
LM
63+2
LCM
64+2
CM
64+2
RCM
64+2
RM
63+2
LWB
57+2
LDM
58+2
CDM
58+2
RDM
58+2
RWB
57+2
LB
57+2
LCB
53+2
CB
53+2
RCB
53+2
RB
57+2
 
 
GK
17+2
 
 
 • CAM
 • 68
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.