Luca Pellegrini

LB 21y.o. (1999年3月7日) 5'10" 159lbs
72
整體能力
86
潛力
€5.5M
Value
€29K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 高/ 中等
 • 一般
 • 243237
專長
熱拿亞
 • 74
 • 後備
 • 88
 • 祖雲達斯
 • 2021年6月30日
進攻
 • 78 橫傳
 • 30 終結能力
 • 57 頭槌準確度
 • 67 短傳能力
 • 33 凌空抽射
技能
 • 68 盤球
 • 52 曲線
 • 39 自由球準確率
 • 62 長傳
 • 72 控球
動作
 • 78 加速值
 • 75 衝刺速度
 • 64 敏捷性
 • 68 反應能力
 • 70 平衡
力道
 • 36 射門力道
 • 58 彈跳
 • 68 體力
 • 49 力量
 • 35 遠射
心理質素
 • 56 積極性
 • 62 攔截
 • 68 走位
 • 44 視野
 • 49 十二碼
 • 67 沉著
防守
 • 68 Defensive Awareness
 • 72 攔截
 • 69 滑剷
守門能力
 • 6 守門員飛身撲救
 • 9 守門員接球能力
 • 11 守門員踢球能力
 • 6 守門員走位能力
 • 5 守門員反應能力
特性
 • 長傳球員
真實實力
 
LS
55+2
ST
55+2
RS
55+2
 
LW
64+0
LF
60+0
CF
60+0
RF
60+0
RW
64+0
 
LAM
61+2
CAM
61+2
RAM
61+2
 
LM
66+2
LCM
62+2
CM
62+2
RCM
62+2
RM
66+2
LWB
70+2
LDM
65+2
CDM
65+2
RDM
65+2
RWB
70+2
LB
70+2
LCB
64+2
CB
64+2
RCB
64+2
RB
70+2
 
 
GK
13+2
 
 
 • LB
 • 72
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.