Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Tobias Raschl (ID: 247721) FIFA 20 2020年6月3日

CDM 19y.o. (2000年2月21日) 5'10" 165lbs
62
综合能力
79
潜力
€625K
身价
€5K
周薪
资料
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 中/ 中
 • 消瘦 (170-185)
 • €1.5M
特殊
多特蒙德
 • 82
 • 替补
 • 37
 • 2019年3月6日
 • 2022
进攻
 • 54 传中
 • 42 射术
 • 43 头球精度
 • 67 短传
 • 44 凌空
技巧
 • 61 盘带
 • 46 弧线
 • 53 任意球精度
 • 65 长传
 • 66 控球
移动
 • 66 加速
 • 62 速度
 • 69 敏捷
 • 58 反应
 • 74 平衡
力量
 • 57 射门力量
 • 64 弹跳
 • 55 体能
 • 62 强壮
 • 39 远射
心理
 • 69 侵略性
 • 59 拦截意识
 • 44 跑位
 • 57 视野
 • 38 点球
 • 62 沉着
防守
 • 51 防守意识
 • 57 抢断
 • 58 铲球
守门
 • 10 鱼跃
 • 10 手形
 • 10 开球
 • 14 站位
 • 8 反应
真实能力
 
LS
53+2
ST
53+2
RS
53+2
 
LW
58+0
LF
56+0
CF
56+0
RF
56+0
RW
58+0
 
LAM
59+2
CAM
59+2
RAM
59+2
 
LM
59+2
LCM
60+2
CM
60+2
RCM
60+2
RM
59+2
LWB
59+2
LDM
61+2
CDM
61+2
RDM
61+2
RWB
59+2
LB
58+2
LCB
58+2
CB
58+2
RCB
58+2
RB
58+2
 
 
GK
16+2
 
 
 • CDM
 • 63
相似球员
评论

登录

注册

忘记密码

请提供您的用户名和邮箱, 我们将为您发送重置密码链接