Hans Nicolussi Caviglia

CM CAM 20y.o. (2000年6月18日) 5'11" 154lbs
62
整體能力
75
潛力
€950K
Value
€8K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 高/ 中等
 • 精實
 • 253162
專長
帕爾馬
 • 74
 • 替補
 • 41
 • 祖雲達斯
 • 2021年6月30日
進攻
 • 47 橫傳
 • 44 終結能力
 • 57 頭槌準確度
 • 71 短傳能力
 • 42 凌空抽射
技能
 • 62 盤球
 • 50 曲線
 • 48 自由球準確率
 • 69 長傳
 • 63 控球
動作
 • 67 加速值
 • 63 衝刺速度
 • 59 敏捷性
 • 61 反應能力
 • 68 平衡
力道
 • 70 射門力道
 • 57 彈跳
 • 61 體力
 • 48 力量
 • 48 遠射
心理質素
 • 58 積極性
 • 45 攔截
 • 63 走位
 • 59 視野
 • 49 十二碼
 • 45 沉著
防守
 • 49 Defensive Awareness
 • 59 攔截
 • 57 滑剷
守門能力
 • 8 守門員飛身撲救
 • 10 守門員接球能力
 • 7 守門員踢球能力
 • 10 守門員走位能力
 • 12 守門員反應能力
真實實力
 
LS
58+2
ST
58+2
RS
58+2
 
LW
59+0
LF
61+0
CF
61+0
RF
61+0
RW
59+0
 
LAM
62+2
CAM
62+2
RAM
62+2
 
LM
61+2
LCM
62+2
CM
62+2
RCM
62+2
RM
61+2
LWB
58+2
LDM
59+2
CDM
59+2
RDM
59+2
RWB
58+2
LB
57+2
LCB
55+2
CB
55+2
RCB
55+2
RB
57+2
 
 
GK
15+2
 
 
 • CAM
 • 64
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.