Lazar Samardžić

CAM 18y.o. (2002年2月24日) 6'0" 174lbs
63
整體能力
80
潛力
€1.2M
Value
€3K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • €2.8M
 • 256115
專長
RB萊比錫
 • 80
 • 替補
 • 20
 • 2020年9月8日
 • 2025
進攻
 • 51 橫傳
 • 64 終結能力
 • 39 頭槌準確度
 • 65 短傳能力
 • 50 凌空抽射
技能
 • 70 盤球
 • 55 曲線
 • 66 自由球準確率
 • 56 長傳
 • 73 控球
動作
 • 68 加速值
 • 58 衝刺速度
 • 75 敏捷性
 • 52 反應能力
 • 73 平衡
力道
 • 64 射門力道
 • 52 彈跳
 • 44 體力
 • 56 力量
 • 58 遠射
心理質素
 • 44 積極性
 • 25 攔截
 • 52 走位
 • 57 視野
 • 50 十二碼
 • 55 沉著
防守
 • 37 Defensive Awareness
 • 24 攔截
 • 22 滑剷
守門能力
 • 11 守門員飛身撲救
 • 14 守門員接球能力
 • 14 守門員踢球能力
 • 11 守門員走位能力
 • 15 守門員反應能力
真實實力
 
LS
59+2
ST
59+2
RS
59+2
 
LW
63+0
LF
62+0
CF
62+0
RF
62+0
RW
63+0
 
LAM
63+2
CAM
63+2
RAM
63+2
 
LM
61+2
LCM
57+2
CM
57+2
RCM
57+2
RM
61+2
LWB
46+2
LDM
46+2
CDM
46+2
RDM
46+2
RWB
46+2
LB
43+2
LCB
39+2
CB
39+2
RCB
39+2
RB
43+2
 
 
GK
17+2
 
 
 • CAM
 • 65
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.