Cenk Özkacar

CB 19y.o. (2000年10月6日) 6'3" 198lbs
62
整體能力
75
潛力
€875K
Value
€5K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 一般
 • €2.2M
 • 258396
專長
里昂
 • 77
 • 後備
 • 19
 • 2020年8月18日
 • 2025
進攻
 • 29 橫傳
 • 21 終結能力
 • 60 頭槌準確度
 • 60 短傳能力
 • 28 凌空抽射
技能
 • 51 盤球
 • 29 曲線
 • 33 自由球準確率
 • 58 長傳
 • 58 控球
動作
 • 53 加速值
 • 55 衝刺速度
 • 46 敏捷性
 • 57 反應能力
 • 48 平衡
力道
 • 54 射門力道
 • 62 彈跳
 • 50 體力
 • 84 力量
 • 21 遠射
心理質素
 • 66 積極性
 • 60 攔截
 • 44 走位
 • 53 視野
 • 45 十二碼
 • 58 沉著
防守
 • 58 Defensive Awareness
 • 62 攔截
 • 58 滑剷
守門能力
 • 11 守門員飛身撲救
 • 8 守門員接球能力
 • 10 守門員踢球能力
 • 9 守門員走位能力
 • 5 守門員反應能力
真實實力
 
LS
48+2
ST
48+2
RS
48+2
 
LW
47+0
LF
49+0
CF
49+0
RF
49+0
RW
47+0
 
LAM
50+2
CAM
50+2
RAM
50+2
 
LM
50+2
LCM
54+2
CM
54+2
RCM
54+2
RM
50+2
LWB
54+2
LDM
60+2
CDM
60+2
RDM
60+2
RWB
54+2
LB
55+2
LCB
62+2
CB
62+2
RCB
62+2
RB
55+2
 
 
GK
14+2
 
 
 • CB
 • 64
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.