Malo Gusto

RB 17y.o. (2003年5月19日) 5'10" 168lbs
63
整體能力
80
潛力
€1.1M
Value
€500
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • €2.8M
 • 259307
專長
里昂
 • 78
 • 替補
 • 17
 • 2020年10月18日
 • 2022
進攻
 • 63 橫傳
 • 41 終結能力
 • 50 頭槌準確度
 • 63 短傳能力
 • 48 凌空抽射
技能
 • 64 盤球
 • 55 曲線
 • 36 自由球準確率
 • 56 長傳
 • 65 控球
動作
 • 77 加速值
 • 78 衝刺速度
 • 69 敏捷性
 • 54 反應能力
 • 67 平衡
力道
 • 60 射門力道
 • 69 彈跳
 • 59 體力
 • 65 力量
 • 36 遠射
心理質素
 • 62 積極性
 • 54 攔截
 • 57 走位
 • 59 視野
 • 45 十二碼
 • 50 沉著
防守
 • 51 Defensive Awareness
 • 64 攔截
 • 59 滑剷
守門能力
 • 10 守門員飛身撲救
 • 6 守門員接球能力
 • 14 守門員踢球能力
 • 8 守門員走位能力
 • 11 守門員反應能力
真實實力
 
LS
57+2
ST
57+2
RS
57+2
 
LW
61+0
LF
59+0
CF
59+0
RF
59+0
RW
61+0
 
LAM
60+2
CAM
60+2
RAM
60+2
 
LM
62+2
LCM
59+2
CM
59+2
RCM
59+2
RM
62+2
LWB
61+2
LDM
59+2
CDM
59+2
RDM
59+2
RWB
61+2
LB
61+2
LCB
59+2
CB
59+2
RCB
59+2
RB
61+2
 
 
GK
14+2
 
 
 • RM
 • 64
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.