Fernando José Torres Sanz

ST 23y.o. (1984年3月20日) 183cm 70kg
87
整體能力
90 -2
潛力
€0
Value
€0
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 1
 • 4
 • N/A/ N/A
 • 49369
專長
利物浦
 • 81
 • RS
 • 9
 • 2013
西班牙
 • 84
 • LS
 • 22
Physical
 • 91+2 加速值
 • 89 反應能力
 • 90-3 衝刺速度
 • 78+6 體力
 • 76+1 力量
Mental
 • 63-16 積極性
 • 89 走位
 • 79 攔截
Technical
 • 87+1 控球
 • 69 橫傳
 • 21+6 盯人
 • 87+2 盤球
 • 68-16 自由球準確率
 • 88-3 終結能力
 • 78-4 頭槌準確度
 • 62+25 長傳
 • 75 遠射
 • 86+2 十二碼
 • 78+3 短傳能力
 • 86+1 射門力道
 • 24 攔截
守門能力
 • 10 守門員飛身撲救
 • 20+9 守門員接球能力
 • 62+25 守門員踢球能力
 • 20+10 守門員走位能力
 • 20+6 守門員反應能力
特性
 • 媒體寵兒
真實實力
 
LS
87+0
ST
87+0
RS
87+0
 
LW
81+0
LF
87+0
CF
87+0
RF
87+0
RW
81+0
 
LAM
82+0
CAM
82+0
RAM
82+0
 
LM
81+0
LCM
74+0
CM
74+0
RCM
74+0
RM
81+0
LWB
58+0
LDM
70+0
CDM
70+0
RDM
70+0
RWB
58+0
LB
58+0
LCB
51+0
CB
51+0
RCB
51+0
RB
58+0
 
 
GK
24+0
 
 
 • ST
 • 87
相似球員
評論

舉報

Please choose a reason
Description (optional)

Block

avatar
Choose file...  

登入

Sign in with Google
        

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.