Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Fernando José Torres Sanz (ID: 49369) FIFA 12 2012年2月22日

ST CF 27y.o. (1984年3月20日) 6'0" 172lbs
84 -2
整體能力
87
潛力
€23M
Value
€140K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 4
 • 4
 • 高/ 低
 • 一般
西班牙
 • 87
 • 後備
 • 9
車路士
 • 83
 • 後備
 • 9
 • 2011年1月1日
 • 2016
進攻
 • 73 橫傳
 • 85-3 終結能力
 • 76-5 頭槌準確度
 • 80 短傳能力
 • 86-3 凌空抽射
技能
 • 83 盤球
 • 79 曲線
 • 68 自由球準確率
 • 51 長傳
 • 85 控球
動作
 • 82-3 加速值
 • 84-2 衝刺速度
 • 86 敏捷性
 • 81-1 反應能力
 • 60 平衡
力道
 • 84 射門力道
 • 78 彈跳
 • 71 體力
 • 73-1 力量
 • 80-3 遠射
心理質素
 • 62 積極性
 • 35 攔截
 • 83-1 走位
 • 79-2 視野
 • 75 十二碼
防守
 • 21 盯人
 • 18 攔截
 • 29 滑剷
守門能力
 • 14 守門員飛身撲救
 • 13 守門員接球能力
 • 8 守門員踢球能力
 • 9 守門員走位能力
 • 10 守門員反應能力
特性
 • 容易受傷
 • 沖擊後衛線
 • 精準射門
 • 高速盤球員
真實實力
 
LS
82+2
ST
82+2
RS
82+2
 
LW
81+2
LF
82+2
CF
82+2
RF
82+2
RW
81+2
 
LAM
82+2
CAM
82+2
RAM
82+2
 
LM
78+2
LCM
69+2
CM
69+2
RCM
69+2
RM
78+2
LWB
58+2
LDM
57+2
CDM
57+2
RDM
57+2
RWB
58+2
LB
53+2
LCB
48+2
CB
48+2
RCB
48+2
RB
53+2
 
 
GK
16+2
 
 
 • ST
 • 82
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.