Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Manchester United (ID: 11) FIFA 16 2016. 2. 18.

81
종합
82
공격
80
미드필드
75
수비
전술
빌드업 플레이
속도균형 38
드리블보통 42
패스혼합 42
위치 선정조직적
기회 창출
패스보통 49
크로스보통 44
보통 36
위치 선정조직력
수비
압박중원 54
적극성압박 수비 61
좌우 폭보통 56
수비수 선커버
키트

홈키트

어웨이키트

셋째키트

골키퍼키트
분대
이름나이OVA냄비팀 & 계약 총통계보기
De Gea
GK
248689
GK (1)
2011 ~ 2019
€42.5M€180K1357 99
G. Varela
RB
226671
RB (30)
2013 ~ 2018
€700K€8K1666 19
C. Smalling
CB
258384
RCB (12)
2010 ~ 2019
€22.5M€120K1814 124
76 80 긴 패스
75 77 시야
D. Blind
CB LB CDM
257881
LCB (17)
2014 ~ 2018
€9M€80K2032 88
C. Borthwick-Jackson
LB CB
186779
LB (43)
2013 ~ 2017
€950K€8K1695 25
83 82 짧은 패스
83 81 긴 패스
75 73 시야
롱 패스
M. Schneiderlin
CDM CM
258284
RDM (28)
2015 ~ 2019
€20M€120K2063 40
M. Carrick
CM CDM
338080
LDM (16)
2006 ~ 2016
€9M€80K2018 13
계약서 2017 2018
J. Lingard
LW LM CAM
227280
RM (35)
2010 ~ 2018
€3.2M€30K1766 120
68 67 크로스
74 73 결정력
74 73 짧은 패스
70 69 발리 슛
86 85 드리블
90 89 질주 속도
83 82 반응력
86 85 균형 감각
75 74 점프
78 77 위치 선정
그리고12더많은변화
M. Depay
LW LM
218188
LM (7)
2015 ~ 2019
€24M€100K1999 1.2K
78 77 긴 패스
Juan Mata
RM CAM
278484
CAM (8)
2014 ~ 2018
€28.5M€180K1981 71
+ 드리블 개인기
+ 멋진 패스
+ 멋진 묘기
+ 머묻거리는 패널티
+ 칩 패널티
+ 오버해드 킥
+ 다이빙 해딩
+ 구동 패스
+ GK 낮게 참
+ 원 클럽 맨
+ 팀 플래이어
+ 칩 슛(CPU AI)
A. Martial
ST LM
197986
ST (9)
2015 ~ 2019
€13M€80K1923 290
W. Keane
ST
226572
SUB (48)
2010 ~ 2019
€750K€8K1613 15
Ander Herrera
CM CAM
258182
SUB (21)
2014 ~ 2018
€19M€100K2111 67
A. Januzaj
LM RM CAM
207584
SUB (11)
2013 ~ 2020
€6M€45K1728 120
Andreas Pereira
CAM CM
196982
SUB (44)
2013 ~ 2018
€1.8M€15K1704 113
J. Weir
CM
195157
SUB (47)
2014 ~ 2016
€50K€2K1400 11
D. Love
RWB RB
205365
SUB (37)
2013 ~ 2020
€90K€2K1400 9
S. Romero
GK
287676
SUB (20)
2015 ~ 2018
€4.6M€100K1191 38
B. Schweinsteiger
CM CDM
308585
RES (31)
2015 ~ 2018
€29.5M€170K2234 103
M. Rojo
CB LB
258184
RES (5)
2014 ~ 2019
€17.5M€110K2041 37
P. Jones
CB
238084
RES (4)
2011 ~ 2019
€16M€90K1895 70
A. Young
LM LWB RB
297979
RES (18)
2011 ~ 2018
€9.5M€100K2034 34
W. Rooney
ST CM CAM
298585
RES (10)
2004 ~ 2019
€32.5M€170K2198 159
포지션 3 N/A RM
M. Darmian
RB LM RM
258183
RES (36)
2015 ~ 2019
€16.5M€100K2024 35
M. Fellaini
CM CAM CDM
277878
RES (27)
2013 ~ 2018
€8.5M€100K2071 34
L. Shaw
LB
197886
RES (23)
2014 ~ 2018
€9.5M€70K1937 174
A. Valencia
RM RB RWB
297878
RES (25)
2009 ~ 2017
€8M€80K2059 99
P. McNair
CB RB
206978
RES (33)
2013 ~ 2017
€1.4M€15K1654 30
S. Johnstone
GK
226575
RES (50)
2011 ~ 2017
€750K€8K1056 35
M. Rashford
ST
175977
RES (39)
2014 ~ 2018
€300K€2K1411 389
R. Poole
CB
175577
RES (41)
2015 ~ 2021
€170K€2K1315 38
A. Tuanzebe
CB
175670
RES (38)
2013 ~ 2016
€170K€2K1342 185
S. Goss
CM
195064
RES (45)
2012 ~ 2020
€70K€2K1391 2
 
대출
이름나이OVA냄비팀 & 계약 총통계보기
Victor Valdés
GK
338181
GK (1)
2016. 6. 30. 대출
€12M€70K1260 16
N. Powell
CAM ST
216976
SUB (22)
2016. 5. 31. 대출
€1.4M€9K1765 19
T. Blackett
CB LB
216675
RES (2)
2016. 5. 25. 대출
€850K€8K1680 34
J. Wilson
ST
196777
RES (21)
2016. 6. 1. 대출
€1.1M€8K1613 41
A. Fletcher
ST
195162
SUB (18)
2016. 5. 31. 대출
€70K€2K1284 46
 
+열선택
초기화
바구니
코멘트

로그인

Google로로그인
      

가입하기

비밀번호를잊으셨나요

이메일을제공해주세요.추가지침이포함된이메일을보내드리겠습니다.