Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

科隆 (ID: 31) FIFA 20 2019年8月2日

76 整體能力
77 進攻
75 中場
75 防守
Rankings
Curve
陣容
  
名稱年齡實力潛力球隊& 合約 ValueWageTotal Stats關注度
83 82 守門員飛身撲救
83 82 守門員踢球能力
82 81 守門員走位能力
86 84 守門員反應能力
83 82 整體能力
86 84 潛力
22 62 射門力道
真實臉型
+ 最後衝刺
and 11 more changes
GK268284
GK (1)
2011 ~ 2023
€18.5M€30K1295 86
85 84 加速值
82 78 積極性
72 70 控球
60 71 橫傳
52 57 曲線
61 54 終結能力
65 67 頭槌準確度
合同到期 2020 2023
防守工作率 中等
and 26 more changes
RB247175
RB (19)
2019 ~ 2023
€2.6M€13K1895 15
68 64 衝刺速度
80 79 力量
CB LB297474
RCB (5)
2018 ~ 2022
€4.4M€22K1760 3
68 67 衝刺速度
CB227785
LCB (22)
2017 ~ 2023
€11.5M€22K1702 65
67 68 敏捷性
77 78 控球
78 76 沉著
79 78 橫傳
81 79 攔截
78 76 短傳能力
79 77 滑剷
82 79 體力
幾乎不用弱勢腳
LB CDM297979
LB (14)
2012 ~ 2023
€9.5M€32K2041 27
62 61 敏捷性
74 73 控球
74 75 短傳能力
CDM CM297676
RDM (6)
2016 ~ 2021
€6M€25K2038 8
78 75 加速值
78 76 敏捷性
76 81 十二碼
69 64 力量
合同到期 2020 2023
入隊時間 2017年1月17日 2019年7月1日
and 12 more changes
CDM CM257478
LDM (8)
2019 ~ 2023
€6M€20K2010 16
77 75 衝刺速度
精準射門
高速盤球員
+ 沖擊後衛線
+ 擅長斜角橫傳球員
+ 球迷最愛
善於盤帶
CAM RM247580
RAM (13)
2018 ~ 2022
€9M€22K1866 14
80 77 加速值
46 50 積極性
76 77 沉著
64 66 橫傳
66 68 曲線
64 66 終結能力
19 22 攔截
64 66 長傳
56 60 遠射
and 23 more changes
CAM CM LM297575
LAM (24)
2018 ~ 2022
€6.5M€26K1792 12
90 92 積極性
72 70 平衡
70 72 控球
74 76 沉著
72 74 盤球
70 73 終結能力
45 48 攔截
68 69 遠射
75 76 整體能力
and 15 more changes
ST267679
RS (15)
2017 ~ 2021
€9.5M€29K1927 37
75 74 加速值
83 82 積極性
82 80 終結能力
72 71 遠射
80 79 整體能力
83 80 走位
80 79 潛力
81 80 射門力道
79 77 衝刺速度
and 13 more changes
ST317979
LS (27)
2019 ~ 2023
€11.5M€36K1899 32
63 62 加速值
54 52 敏捷性
80 81 終結能力
80 81 頭槌準確度
63 61 衝刺速度
強力頭槌
+ 長傳球員
+ 外腳背射門
高吊球
柱躉式中鋒
ST317777
後備 (9)
2018 ~ 2021
€8M€31K1754 20
63 62 加速值
74 76 積極性
73 75 控球
68 69 沉著
75 76 彈跳
合同到期 2020 2023
入隊時間 2015年7月1日 2019年7月29日
and 18 more changes
CDM CM247882
後備 (28)
2019 ~ 2023
€11.5M€24K2053 33
真實臉型
+ 球迷最愛
善於盤帶
LM CM CAM267576
後備 (30)
2019 ~ 2022
€8M€25K1846 14
78 77 加速值
78 75 控球
77 76 沉著
72 71 橫傳
72 71 曲線
73 72 盤球
77 76 攔截
74 73 長傳
76 75 整體能力
and 17 more changes
CM CDM237581
後備 (21)
2018 ~ 2022
€9M€22K1996 38
79 77 加速值
74 73 敏捷性
74 73 控球
73 71 橫傳
74 73 盤球
72 71 攔截
75 74 整體能力
74 72 走位
75 74 潛力
and 15 more changes
RM RB297474
後備 (7)
2013 ~ 2022
€5.5M€24K2031 7
+ 強力界外球
有團隊精神
RB CB247174
後備 (2)
2018 ~ 2022
€2.5M€13K1833 6
21 50 射門力道
拳擊球
+ 強力界外球
有團隊精神
GK337171
後備 (18)
2007 ~ 2020
€1.2M€12K1161 4
77 74 積極性
72 70 沉著
71 70 攔截
70 69 盯人
73 72 整體能力
76 75 潛力
70 69 滑剷
73 71 攔截
體型 精實 一般
and 12 more changes
CB RB277275
替補 (4)
2015 ~ 2021
€3.1M€17K1639 13
45 46 加速值
69 68 攔截
74 73 盯人
74 73 整體能力
75 74 潛力
71 70 滑剷
55 52 衝刺速度
78 76 攔截
強力頭槌
+ 長傳球員
CB287374
替補 (3)
2018 ~ 2022
€3.6M€21K1563 2
77 79 加速值
63 64 體力
71 69 力量
LB CB226977
替補 (23)
2017 ~ 2022
€1.3M€10K1671 12
70 69 衝刺速度
RB RM226775
替補 (35)
2018 ~ 2021
€950K€7K1634 7
83 82 加速值
70 68 敏捷性
79 78 衝刺速度
容易受傷
高速盤球員
+ 大力自由球
+ 擅長斜角橫傳球員
RM LM277474
替補 (17)
2017 ~ 2021
€6M€23K1927 2
82 79 加速值
90 89 敏捷性
74 72 控球
64 62 橫傳
71 69 曲線
74 72 盤球
65 64 長傳
70 69 整體能力
64 63 反應能力
and 18 more changes
CAM CM236978
替補 (36)
2018 ~ 2023
€1.6M€11K1737 12
69 72 加速值
59 71 敏捷性
56 60 控球
53 60 橫傳
60 62 盤球
36 40 終結能力
60 63 攔截
60 62 盯人
合同到期 2020 2019
and 18 more changes
LWB186381
替補 (34)
2018 ~ 2019
€675K€2K1546 22
81 78 潛力
體型 精實 一般
CM196378
替補 (38)
2017 ~ 2020
€775K€2K1575 29
74 76 敏捷性
82 79 潛力
CM CDM217079
替補 (20)
2016 ~ 2020
€2.7M€11K1838 38
86 84 加速值
70 71 盤球
69 70 反應能力
84 83 衝刺速度
合同到期 2019 2023
入隊時間 2016年7月1日 2019年7月1日
球隊 基爾 科隆
沖擊後衛線
高速盤球員
+ 擅長斜角橫傳球員
RM ST257374
替補 (11)
2019 ~ 2023
€4.8M€21K1808 11
LM LW186281
替補 (39)
2019 ~ 2020
€625K€2K1539 19
25 43 射門力道
合同到期 2019 2022
入隊時間 2018年7月1日 2019年7月1日
球隊 RB萊比錫 科隆
GK195872
替補 (41)
2019 ~ 2022
€230K€1K931 5
59 64 守門員飛身撲救
52 59 守門員接球能力
54 60 守門員踢球能力
53 59 守門員走位能力
55 59 守門員反應能力
54 59 整體能力
70 71 潛力
18 45 射門力道
GK205971
替補 (31)
2017 ~ 2021
€220K€2K926 6
租借
  
名稱年齡實力潛力球隊& 合約 ValueWageTotal Stats關注度
60 63 頭槌準確度
59 62 盯人
61 63 整體能力
82 80 潛力
52 54 反應能力
50 56 短傳能力
68 69 攔截
74 76 力量
CB CDM 租借186380
基爾
2020年6月30日
€675K€2K1402 35
57 63 守門員飛身撲救
52 61 守門員接球能力
51 59 守門員踢球能力
53 61 守門員走位能力
50 60 守門員反應能力
53 60 整體能力
66 72 潛力
19 44 射門力道
租借到期 N/A 2020年6月30日
and 13 more changes
GK 租借206072
韋恩
2020年6月30日
€290K€2K855 5
65 72 敏捷性
58 62 控球
57 58 橫傳
52 53 曲線
60 63 盤球
53 55 終結能力
53 54 頭槌準確度
42 45 攔截
租借到期 N/A 2020年6月30日
and 26 more changes
CAM 租借196276
哈特堡
2020年6月30日
€650K€2K1643 6
評論