Everton

Name Overall Attack Midfield Defence Players Creator
Everton
16 Sep 21, 2015
80 80 79 81 11 Akatsuki
Mar 2, 2024
Everton (5-3-2)
24 Feb 22, 2024
77 79 76 76 11 ZnMxx
Mar 1, 2024
Everton
24 Feb 22, 2024
79 79 76 80 11 Nile Left
Mar 1, 2024
Everton
22 Aug 18, 2022
80 78 80 81 30 Adam Hampton
Feb 29, 2024
everton ocm
24 Feb 22, 2024
80 81 78 80 11 PrOha23
Feb 29, 2024
Everton
24 Feb 22, 2024
80 81 79 79 11 KakáCulé
Feb 28, 2024
C&F 19
24 Feb 22, 2024
82 78 79 84 21 Everton
Feb 28, 2024
Everton 24/25 (Realistic)
24 Feb 22, 2024
73 76 72 75 25 Santi
Feb 28, 2024
Tall Fc
24 Feb 22, 2024
72 72 73 71 11 User 27327033
Feb 28, 2024
Everton
24 Feb 22, 2024
75 77 74 75 22 Sofus
Feb 28, 2024
Everton 2024
24 Feb 22, 2024
77 76 77 77 23 User 64559502
Feb 28, 2024
Everton FL
24 Oct 30, 2023
77 80 77 77 25 BillyGOATGilmour
Feb 27, 2024
FC Everton (ChatGPT)
24 Feb 22, 2024
80 80 79 79 11 Ekfahne
Feb 27, 2024
Everton
24 Feb 22, 2024
77 78 77 76 27 ilikepiestoasted
Feb 28, 2024
Everton (2025-26) FIFA 23
23 Sep 11, 2023
80 75 81 80 21 Brazilian League
Feb 25, 2024
Everton
24 Feb 22, 2024
75 81 75 77 24 PH13
Feb 25, 2024
My Evetron
23 Sep 11, 2023
78 79 77 77 32 Pauloeduardo08 Qs
Feb 25, 2024
Everton
24 Feb 22, 2024
79 74 79 79 11 wood
Feb 24, 2024
We go forward
24 Feb 22, 2024
72 67 72 74 11 User 51122024
Feb 24, 2024
Everton
21 Sep 23, 2020
81 80 82 80 11 Akatsuki
Feb 24, 2024
Ex Everton
24 Feb 22, 2024
77 81 76 77 22 Pablo Dasilva
Feb 23, 2024
Everton rec
24 Feb 15, 2024
61 64 62 61 15 Fidel Coto Menéndez
Feb 22, 2024
Everton
20 Sep 19, 2019
81 77 81 80 11 Akatsuki
Feb 24, 2024
Everton
23 Sep 11, 2023
73 74 72 73 22 Martin Pierandrei
Feb 21, 2024
Everton 24/25
24 Feb 15, 2024
75 74 76 75 23 ChosenNotMade
Feb 20, 2024
Ev
23 Sep 11, 2023
74 75 75 74 22 User 62862023
Feb 22, 2024
My Everton Squard 1st season
22 Mar 15, 2022
78 77 81 76 11 H M Sommy
Feb 20, 2024
Italiano's Everton
24 Feb 15, 2024
75 77 73 75 28 Drogbsferatum
Feb 26, 2024
Everton
24 Feb 15, 2024
74 75 75 74 24 Burner
Feb 19, 2024
everton
24 Feb 15, 2024
81 82 82 81 11 User 24819581
Feb 19, 2024
Everton Rebuild
24 Feb 15, 2024
77 77 78 76 11 User 52741834
Feb 18, 2024
Everton 1st Season
24 Feb 15, 2024
77 79 76 76 11 Edinas
Feb 18, 2024
Everton
24 Feb 22, 2024
78 79 77 77 11 Akatsuki
Feb 24, 2024
Everton
24 Feb 22, 2024
73 81 70 73 23 sydme23
Feb 29, 2024
Everton Magic
13 Aug 31, 2012
71 72 72 70 29 misterpeppucciog
Feb 16, 2024
Everton, Season 1
23 Feb 7, 2023
77 75 77 77 19 L Kane
Feb 16, 2024
Everton (2024-25) FIFA 23
23 Sep 11, 2023
78 79 80 77 22 Brazilian League
Feb 25, 2024
January XI
24 Feb 8, 2024
83 82 84 83 34 Bakamitai
Feb 15, 2024
Everton FC 24
24 Feb 8, 2024
81 83 81 82 23 Mauri123
Feb 14, 2024
Everton
10 Aug 30, 2009
80 79 80 81 11 Akatsuki
Feb 14, 2024
Everton
22 Sep 23, 2021
81 81 81 80 11 Akatsuki
Feb 14, 2024
Everton
18 Sep 18, 2017
82 86 82 81 11 Akatsuki
Feb 14, 2024
Everton
24 Feb 8, 2024
74 74 73 74 28 jordinho
Feb 29, 2024
Everton
13 Aug 31, 2012
79 77 79 79 11 Akatsuki
Feb 13, 2024
EVERTON (FRANKWOLF) FIFA 23
23 Sep 11, 2023
71 77 69 71 27 Theo Wein
Feb 13, 2024
Everton Fifa 18
17 Aug 25, 2016
75 75 74 76 27 User 37653492
Feb 14, 2024
Everton Fifa 17
17 Aug 25, 2016
75 79 73 74 32 User 37653492
Feb 12, 2024
bieng
24 Feb 8, 2024
79 77 80 79 12 pipipopo
Feb 12, 2024
El mejor 11 del mundo
24 Feb 8, 2024
87 90 87 85 11 Diego Hernandez 19848958
Feb 12, 2024
Everton 23/24
24 Feb 8, 2024
73 76 74 75 20 Ben Kingston
Feb 12, 2024
everton rebuild
24 Feb 8, 2024
77 78 76 77 19 MaVo
Feb 12, 2024
Everton
12 Aug 30, 2011
79 79 79 79 11 Akatsuki
Feb 11, 2024
Everton
24 Feb 8, 2024
76 77 76 75 22 Camus.
Feb 10, 2024
Wolves (H)
24 Feb 8, 2024
76 80 74 76 18 EverJames1878
Feb 10, 2024
Everton
10 Aug 30, 2009
80 80 79 81 11 Akatsuki
Feb 10, 2024
Redemption FC
16 Aug 28, 2015
81 80 85 77 12 Mmakscientist17
Feb 9, 2024
Everton
23 Sep 26, 2022
79 81 79 79 11 Akatsuki
Feb 9, 2024
Wycombe Wanderers (H) (LC 2nd Round)
24 Feb 8, 2024
75 77 74 76 18 EverJames1878
Feb 8, 2024
Everton CM
24 Feb 8, 2024
74 75 73 75 24 BlackburnR040
Feb 8, 2024
Everton do Ancelotti
24 Feb 8, 2024
77 76 76 77 12 Dallagada
Feb 15, 2024