Jonathan Soriano Casas

ST CF 26y.o. (1985年9月24日) 5'11" 157lbs
71
整體能力
74
潛力
€1.7M
Value
€10K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • 中等/ 低
 • 一般
 • 110376
專長
薩爾斯堡
 • 68
 • LS
 • 26
 • 2012年1月1日
 • 2015
進攻
 • 60 橫傳
 • 75 終結能力
 • 64 頭槌準確度
 • 74 短傳能力
 • 65 凌空抽射
技能
 • 72 盤球
 • 66 曲線
 • 63 自由球準確率
 • 53 長傳
 • 74 控球
動作
 • 66 加速值
 • 71 衝刺速度
 • 76 敏捷性
 • 67 反應能力
 • 66 平衡
力道
 • 72 射門力道
 • 80 彈跳
 • 59 體力
 • 65 力量
 • 68 遠射
心理質素
 • 57 積極性
 • 36 攔截
 • 78 走位
 • 71 視野
 • 69 十二碼
防守
 • 17 盯人
 • 21 攔截
 • 23 滑剷
守門能力
 • 5 守門員飛身撲救
 • 7 守門員接球能力
 • 7 守門員踢球能力
 • 14 守門員走位能力
 • 5 守門員反應能力
特性
 • 沖擊後衛線
 • 精準射門
真實實力
 
LS
71+0
ST
71+0
RS
71+0
 
LW
70+0
LF
72+0
CF
72+0
RF
72+0
RW
70+0
 
LAM
73+0
CAM
73+0
RAM
73+0
 
LM
68+0
LCM
63+0
CM
63+0
RCM
63+0
RM
68+0
LWB
51+0
LDM
53+0
CDM
53+0
RDM
53+0
RWB
51+0
LB
46+0
LCB
43+0
CB
43+0
RCB
43+0
RB
46+0
 
 
GK
11+0
 
 
 • CAM
 • 73
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.