Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Borja Valero Iglesias (ID: 161956) FIFA 19 2019年7月18日

CAM CDM 33y.o. (1985年1月12日) 5'9" 161lbs
80
整體能力
80
潛力
€9M
Value
€70K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 4
 • 3
 • 中等/ 中等
 • 一般
 • €15.3M
國際米蘭
 • 82
 • 替補
 • 20
 • 2017年7月10日
 • 2020
進攻
 • 78 橫傳
 • 67 終結能力
 • 60 頭槌準確度
 • 89 短傳能力
 • 70 凌空抽射
技能
 • 82 盤球
 • 78 曲線
 • 76 自由球準確率
 • 85 長傳
 • 86 控球
動作
 • 55 加速值
 • 52 衝刺速度
 • 72 敏捷性
 • 81 反應能力
 • 78 平衡
力道
 • 72 射門力道
 • 67 彈跳
 • 69 體力
 • 66 力量
 • 70 遠射
心理質素
 • 52 積極性
 • 70 攔截
 • 69 走位
 • 86 視野
 • 72 十二碼
 • 83 沉著
防守
 • 65 盯人
 • 66 攔截
 • 62 滑剷
守門能力
 • 5 守門員飛身撲救
 • 4 守門員接球能力
 • 10 守門員踢球能力
 • 8 守門員走位能力
 • 7 守門員反應能力
特性
 • 精準射門
 • 敏銳的觸覺
 • 長傳球員
 • 中場指揮
 • 定點球專家
真實實力
 
LS
71+2
ST
71+2
RS
71+2
 
LW
76+0
LF
76+0
CF
76+0
RF
76+0
RW
76+0
 
LAM
79+1
CAM
79+1
RAM
79+1
 
LM
77+2
LCM
81+-1
CM
81+-1
RCM
81+-1
RM
77+2
LWB
72+2
LDM
75+2
CDM
75+2
RDM
75+2
RWB
72+2
LB
70+2
LCB
67+2
CB
67+2
RCB
67+2
RB
70+2
 
 
GK
14+2
 
 
 • CM
 • 81
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.