Ignazio Abate

RB 31y.o. (1986年11月12日) 5'11" 161lbs
77
整體能力
77
潛力
€6M
Value
€70K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 2
 • 3
 • 2
 • 高/ 中等
 • 精實
 • €10.2M
 • 168312
專長
AC米蘭
 • 80
 • 後備
 • 20
 • 2009年7月1日
 • 2023
進攻
 • 75 橫傳
 • 38 終結能力
 • 68 頭槌準確度
 • 76 短傳能力
 • 60 凌空抽射
技能
 • 75 盤球
 • 69 曲線
 • 44 自由球準確率
 • 72 長傳
 • 75 控球
動作
 • 77 加速值
 • 85 衝刺速度
 • 75 敏捷性
 • 76 反應能力
 • 75 平衡
力道
 • 68 射門力道
 • 75 彈跳
 • 76 體力
 • 69 力量
 • 60 遠射
心理質素
 • 76 積極性
 • 75 攔截
 • 74 走位
 • 68 視野
 • 48 十二碼
 • 78 沉著
防守
 • 76 盯人
 • 76 攔截
 • 75 滑剷
守門能力
 • 3 守門員飛身撲救
 • 3 守門員接球能力
 • 5 守門員踢球能力
 • 3 守門員走位能力
 • 3 守門員反應能力
特性
 • 幾乎不用弱勢腳
 • 領導能力
 • 高速盤球員
真實實力
 
LS
66+1
ST
66+1
RS
66+1
 
LW
71+0
LF
70+0
CF
70+0
RF
70+0
RW
71+0
 
LAM
71+1
CAM
71+1
RAM
71+1
 
LM
73+1
LCM
73+1
CM
73+1
RCM
73+1
RM
73+1
LWB
76+1
LDM
75+1
CDM
75+1
RDM
75+1
RWB
76+1
LB
76+1
LCB
74+1
CB
74+1
RCB
74+1
RB
76+1
 
 
GK
11+1
 
 
 • RWB
 • 76
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.