Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

José Martín Cáceres Silva (ID: 182495) FIFA 19 2019年8月29日

CB RB 31y.o. (1987年4月7日) 5'11" 172lbs
78
整體能力
78
潛力
€7M
Value
€80K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 2
 • 中等/ 高
 • 精實
專長
祖雲達斯
 • 85
 • 後備
 • 4
 • 拉素
 • 2019年6月30日
烏拉圭
 • 81
 • RB
 • 22
進攻
 • 69 橫傳
 • 37 終結能力
 • 76 頭槌準確度
 • 69 短傳能力
 • 65 凌空抽射
技能
 • 68 盤球
 • 68 曲線
 • 41 自由球準確率
 • 65 長傳
 • 69 控球
動作
 • 77 加速值
 • 79 衝刺速度
 • 79 敏捷性
 • 73 反應能力
 • 74 平衡
力道
 • 70 射門力道
 • 91 彈跳
 • 69 體力
 • 75 力量
 • 59 遠射
心理質素
 • 78 積極性
 • 80 攔截
 • 50 走位
 • 58 視野
 • 50 十二碼
 • 76 沉著
防守
 • 80 盯人
 • 78 攔截
 • 78 滑剷
守門能力
 • 2 守門員飛身撲救
 • 3 守門員接球能力
 • 4 守門員踢球能力
 • 2 守門員走位能力
 • 4 守門員反應能力
特性
 • 長界外球
 • 容易受傷
 • 喜歡倒地鏟搶
 • 擅長斜角橫傳球員
 • 強力頭槌
 • CB
 • 77
真實實力
ST
63+1
RS
63+1
 
CF
63+0
RF
63+0
RW
65+0
CAM
64+1
RAM
64+1
 
CM
66+1
RCM
66+1
RM
66+1
CDM
73+1
RDM
73+1
RWB
74+1
CB
77+1
RCB
77+1
RB
75+1
GK
11+1
 
 
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.