M. Cáceres

Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

José Martín Cáceres Silva (ID: 182495) FIFA 18 2018年4月23日

RB CB 30y.o. (1987年4月7日) 5'11" 172lbs
76
综合能力
76
潜力
€5.5M
身价
€50K
周薪
资料
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 2
 • 低/ 高
 • 消瘦 (170-185)
 • €9.4M
特殊
拉齐奥
 • 80
 • 主力替补
 • 22
 • 2018年1月8日
 • 2019
乌拉圭
 • 80
 • 主力替补
 • 22
进攻
 • 69 传中
 • 37 射术
 • 76 头球精度
 • 67 短传
 • 65 凌空
技巧
 • 60 盘带
 • 68 弧线
 • 41 任意球精度
 • 65 长传
 • 66 控球
移动
 • 78 加速
 • 78 速度
 • 79 敏捷
 • 73 反应
 • 74 平衡
力量
 • 70 射门力量
 • 91 弹跳
 • 72 体能
 • 74 强壮
 • 59 远射
心理
 • 78 侵略性
 • 80 拦截意识
 • 50 跑位
 • 58 视野
 • 50 点球
 • 76 沉着
防守
 • 80 盯人
 • 78 抢断
 • 77 铲球
守门
 • 2 鱼跃
 • 3 手形
 • 4 开球
 • 2 站位
 • 4 反应
特性
 • 大力界外球
 • 玻璃人
 • 倒地铲球(AI)
 • 擅长 45 度斜传
真实能力
 
LS
62+1
ST
62+1
RS
62+1
 
LW
63+0
LF
61+0
CF
61+0
RF
61+0
RW
63+0
 
LAM
62+1
CAM
62+1
RAM
62+1
 
LM
64+1
LCM
65+1
CM
65+1
RCM
65+1
RM
64+1
LWB
73+1
LDM
73+1
CDM
73+1
RDM
73+1
RWB
73+1
LB
75+1
LCB
77+-1
CB
77+-1
RCB
77+-1
RB
75+1
 
 
GK
11+1
 
 
 • CB
 • 77
相似球员
评论

登录

注册

忘记密码

请提供您的用户名和邮箱, 我们将为您发送重置密码链接