Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Ömer Toprak (ID: 185239) FIFA 20 2020年2月13日

CB 29y.o. (1989年7月21日) 6'1" 183lbs
78
整體能力
78
潛力
€8.5M
Value
€29K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 2
 • 3
 • 中等/ 中等
 • 一般
專長
雲達不萊梅
 • 77
 • RCB
 • 21
 • 多蒙特
 • 2020年6月30日
進攻
 • 49 橫傳
 • 28 終結能力
 • 79 頭槌準確度
 • 72 短傳能力
 • 47 凌空抽射
技能
 • 65 盤球
 • 44 曲線
 • 33 自由球準確率
 • 69 長傳
 • 69 控球
動作
 • 67 加速值
 • 74 衝刺速度
 • 64 敏捷性
 • 78 反應能力
 • 61 平衡
力道
 • 62 射門力道
 • 80 彈跳
 • 63 體力
 • 78 力量
 • 29 遠射
心理質素
 • 70 積極性
 • 76 攔截
 • 35 走位
 • 59 視野
 • 43 十二碼
 • 78 沉著
防守
 • 79 Defensive Awareness
 • 80 攔截
 • 80 滑剷
守門能力
 • 11 守門員飛身撲救
 • 8 守門員接球能力
 • 11 守門員踢球能力
 • 12 守門員走位能力
 • 15 守門員反應能力
特性
 • 容易受傷
 • 有團隊精神
 • CB
 • 77
真實實力
ST
57+3
RS
57+3
 
CF
58+0
RF
58+0
RW
58+0
CAM
60+3
RAM
60+3
 
CM
65+3
RCM
65+3
RM
61+3
CDM
73+3
RDM
73+3
RWB
71+3
CB
77+1
RCB
77+1
RB
73+3
GK
19+3
 
 
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.