Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Steven N'Kemboanza Mike Christopher Nzonzi (ID: 187936) FIFA 20 2020年7月8日

CDM CM 30y.o. (1988年12月15日) 6'5" 165lbs
79
综合能力
79
潜力
€10.5M
身价
€44K
周薪
资料
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 2
 • 中/ 中
 • 消瘦 (185+)
雷恩
 • 76
 • RCM
 • 25
 • 罗马
 • 2020年6月30日
进攻
 • 59 传中
 • 50 射术
 • 78 头球精度
 • 80 短传
 • 55 凌空
技巧
 • 70 盘带
 • 70 弧线
 • 40 任意球精度
 • 71 长传
 • 80 控球
移动
 • 44 加速
 • 41 速度
 • 36 敏捷
 • 77 反应
 • 31 平衡
力量
 • 62 射门力量
 • 74 弹跳
 • 81 体能
 • 92 强壮
 • 54 远射
心理
 • 80 侵略性
 • 79 拦截意识
 • 67 跑位
 • 73 视野
 • 57 点球
 • 81 沉着
防守
 • 77 防守意识
 • 77 抢断
 • 74 铲球
守门
 • 7 鱼跃
 • 16 手形
 • 16 开球
 • 16 站位
 • 13 反应
真实能力
 
LS
66+2
ST
66+2
RS
66+2
 
LW
64+0
LF
67+0
CF
67+0
RF
67+0
RW
64+0
 
LAM
69+2
CAM
69+2
RAM
69+2
 
LM
68+2
LCM
74+2
CM
74+2
RCM
74+2
RM
68+2
LWB
72+2
LDM
78+1
CDM
78+1
RDM
78+1
RWB
72+2
LB
72+2
LCB
78+1
CB
78+1
RCB
78+1
RB
72+2
 
 
GK
20+2
 
 
 • CDM
 • 79
相似球员
评论

登录

注册

忘记密码

请提供您的用户名和邮箱, 我们将为您发送重置密码链接