Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Senad Lulić (ID: 188427) FIFA 19 2019年7月18日

LM 32y.o. (1986年1月18日) 6'0" 172lbs
79
整體能力
79
潛力
€10M
Value
€50K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 3
 • 2
 • 高/ 高
 • 一般
 • €17M
專長
拉素
 • 80
 • LM
 • 19
 • 2011年7月1日
 • 2020
進攻
 • 82 橫傳
 • 66 終結能力
 • 70 頭槌準確度
 • 78 短傳能力
 • 65 凌空抽射
技能
 • 80 盤球
 • 76 曲線
 • 61 自由球準確率
 • 78 長傳
 • 78 控球
動作
 • 77 加速值
 • 83 衝刺速度
 • 73 敏捷性
 • 78 反應能力
 • 76 平衡
力道
 • 84 射門力道
 • 71 彈跳
 • 89 體力
 • 73 力量
 • 78 遠射
心理質素
 • 76 積極性
 • 74 攔截
 • 78 走位
 • 72 視野
 • 55 十二碼
 • 74 沉著
防守
 • 73 盯人
 • 78 攔截
 • 76 滑剷
守門能力
 • 5 守門員飛身撲救
 • 12 守門員接球能力
 • 14 守門員踢球能力
 • 10 守門員走位能力
 • 5 守門員反應能力
特性
 • 長界外球
 • 精準射門
真實實力
 
LS
75+1
ST
75+1
RS
75+1
 
LW
77+0
LF
77+0
CF
77+0
RF
77+0
RW
77+0
 
LAM
77+1
CAM
77+1
RAM
77+1
 
LM
78+1
LCM
78+1
CM
78+1
RCM
78+1
RM
78+1
LWB
79+0
LDM
77+1
CDM
77+1
RDM
77+1
RWB
79+0
LB
78+1
LCB
75+1
CB
75+1
RCB
75+1
RB
78+1
 
 
GK
16+1
 
 
 • RM
 • 79
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.