R. Bürki

Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Roman Bürki (ID: 189117) FIFA 17 2017年3月6日

GK 25y.o. (1990年11月14日) 6'2" 187lbs
82
整體能力
85
潛力
€21M
Value
€50K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 2
 • 1
 • 2
 • 中等/ 中等
 • 一般
專長
多蒙特
 • 82
 • GK
 • 38
 • 2015年7月1日
 • 2019
瑞士
 • 79
 • 後備
 • 21
進攻
 • 15 橫傳
 • 8 終結能力
 • 17 頭槌準確度
 • 37 短傳能力
 • 13 凌空抽射
技能
 • 16 盤球
 • 13 曲線
 • 12 自由球準確率
 • 24 長傳
 • 23 控球
動作
 • 44 加速值
 • 52 衝刺速度
 • 51 敏捷性
 • 79 反應能力
 • 52 平衡
力道
 • 22 射門力道
 • 74 彈跳
 • 36 體力
 • 74 力量
 • 14 遠射
心理質素
 • 35 積極性
 • 18 攔截
 • 10 走位
 • 50 視野
 • 20 十二碼
 • 58 沉著
防守
 • 14 盯人
 • 13 攔截
 • 16 滑剷
守門能力
 • 82 守門員飛身撲救
 • 81 守門員接球能力
 • 73 守門員踢球能力
 • 79 守門員走位能力
 • 85 守門員反應能力
真實實力
 
LS
27+1
ST
27+1
RS
27+1
 
LW
29+0
LF
29+0
CF
29+0
RF
29+0
RW
29+0
 
LAM
32+1
CAM
32+1
RAM
32+1
 
LM
30+1
LCM
32+1
CM
32+1
RCM
32+1
RM
30+1
LWB
29+1
LDM
30+1
CDM
30+1
RDM
30+1
RWB
29+1
LB
28+1
LCB
30+1
CB
30+1
RCB
30+1
RB
28+1
 
 
GK
81+1
 
 
 • GK
 • 81
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.