Alex Sandro Lobo Silva

LWB 17y.o. (1991年1月26日) 5'10" 172lbs
56
整體能力
75
潛力
€0
Value
€0
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 3
 • 1
 • 1
 • N/A/ N/A
 • 壯碩
 • 191043
專長
帕拉尼恩斯
 • 68
 • 替補
 • 25
 • 2007
進攻
 • 62 橫傳
 • 39 終結能力
 • 42 頭槌準確度
 • 61 短傳能力
技能
 • 47 盤球
 • 44 自由球準確率
 • 58 長傳
 • 57 控球
動作
 • 66 加速值
 • 63 衝刺速度
 • 58 反應能力
力道
 • 52 射門力道
 • 53 體力
 • 73 力量
 • 48 遠射
心理質素
 • 66 積極性
 • 44 攔截
 • 52 走位
 • 59 十二碼
防守
 • 56 盯人
 • 53 攔截
守門能力
 • 11 守門員飛身撲救
 • 22 守門員接球能力
 • 58 守門員踢球能力
 • 22 守門員走位能力
 • 22 守門員反應能力
真實實力
 
LS
50+0
ST
50+0
RS
50+0
 
LW
58+0
LF
50+0
CF
50+0
RF
50+0
RW
58+0
 
LAM
55+0
CAM
55+0
RAM
55+0
 
LM
58+0
LCM
58+0
CM
58+0
RCM
58+0
RM
58+0
LWB
58+0
LDM
56+0
CDM
56+0
RDM
56+0
RWB
58+0
LB
57+0
LCB
54+0
CB
54+0
RCB
54+0
RB
57+0
 
 
GK
25+0
 
 
 • CF
 • 58
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.