Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Ciro Immobile (ID: 192387) FIFA 19 2019年7月18日

ST 28y.o. (1990年2月20日) 6'1" 187lbs
87
整體能力
87
潛力
€52M
Value
€110K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 3
 • 3
 • 高/ 中等
 • 一般
 • €88.4M
拉素
 • 80
 • ST
 • 17
 • 2016年7月27日
 • 2023
意大利
 • 83
 • ST
 • 17
進攻
 • 55 橫傳
 • 90 終結能力
 • 81 頭槌準確度
 • 74 短傳能力
 • 87 凌空抽射
技能
 • 83 盤球
 • 70 曲線
 • 51 自由球準確率
 • 49 長傳
 • 83 控球
動作
 • 78 加速值
 • 85 衝刺速度
 • 77 敏捷性
 • 87 反應能力
 • 63 平衡
力道
 • 86 射門力道
 • 77 彈跳
 • 80 體力
 • 76 力量
 • 80 遠射
心理質素
 • 77 積極性
 • 40 攔截
 • 91 走位
 • 65 視野
 • 78 十二碼
 • 81 沉著
防守
 • 34 盯人
 • 33 攔截
 • 32 滑剷
守門能力
 • 6 守門員飛身撲救
 • 8 守門員接球能力
 • 15 守門員踢球能力
 • 12 守門員走位能力
 • 6 守門員反應能力
特性
 • 沖擊後衛線
真實實力
 
LS
85+2
ST
85+2
RS
85+2
 
LW
80+0
LF
83+0
CF
83+0
RF
83+0
RW
80+0
 
LAM
79+2
CAM
79+2
RAM
79+2
 
LM
77+2
LCM
71+2
CM
71+2
RCM
71+2
RM
77+2
LWB
60+2
LDM
58+2
CDM
58+2
RDM
58+2
RWB
60+2
LB
58+2
LCB
55+2
CB
55+2
RCB
55+2
RB
58+2
 
 
GK
17+2
 
 
 • ST
 • 85
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.