Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

P. Souaré (ID: 193475) FIFA 20 2019年9月19日

Pape N'Diaye Souaré LB 年齡 29 (1990年6月6日) 5'10" 146lbs
67 整體能力 
67 潛力 
Value  €625K
Wage  €3K
 • 左脚
 • 1
 • 2
 • 3
 • 高/ 中等
 • 精實
 • €1.1M
 
 • 特魯瓦
 • 68
 • LB
 • 27
 • 2019年8月5日
 • 2020
Rankings
進攻
 • 71 橫傳
 • 43 終結能力
 • 58 頭槌準確度
 • 67 短傳能力
 • 43 凌空抽射
技能
 • 67 盤球
 • 68 曲線
 • 63 自由球準確率
 • 66 長傳
 • 67 控球
動作
 • 68 加速值
 • 60 衝刺速度
 • 69 敏捷性
 • 69 反應能力
 • 68 平衡
力道
 • 60 射門力道
 • 81 彈跳
 • 51 體力
 • 61 力量
 • 52 遠射
心理質素
 • 71 積極性
 • 67 攔截
 • 66 走位
 • 64 視野
 • 49 十二碼
 • 65 沉著
防守
 • 73 盯人
 • 68 攔截
 • 70 滑剷
守門能力
 • 8 守門員飛身撲救
 • 8 守門員接球能力
 • 14 守門員踢球能力
 • 16 守門員走位能力
 • 10 守門員反應能力
特性
 • 一根筋
 • 喜歡倒地鏟搶
Curve
評論