Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Pape N'Diaye Souaré (ID: 193475) FIFA 20 2020年7月2日

LB LWB 29y.o. (1990年6月6日) 5'10" 146lbs
70
整體能力
70
潛力
€1.5M
Value
€5K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 2
 • 3
 • 1
 • 高/ 中等
 • 精實
 • €2.7M
專長
特魯瓦
 • 69
 • 後備
 • 27
 • 2019年8月5日
 • 2020
進攻
 • 72 橫傳
 • 43 終結能力
 • 58 頭槌準確度
 • 67 短傳能力
 • 43 凌空抽射
技能
 • 65 盤球
 • 68 曲線
 • 63 自由球準確率
 • 66 長傳
 • 66 控球
動作
 • 71 加速值
 • 72 衝刺速度
 • 69 敏捷性
 • 66 反應能力
 • 68 平衡
力道
 • 60 射門力道
 • 80 彈跳
 • 73 體力
 • 66 力量
 • 52 遠射
心理質素
 • 67 積極性
 • 67 攔截
 • 64 走位
 • 61 視野
 • 49 十二碼
 • 65 沉著
防守
 • 71 Defensive Awareness
 • 69 攔截
 • 69 滑剷
守門能力
 • 8 守門員飛身撲救
 • 8 守門員接球能力
 • 14 守門員踢球能力
 • 16 守門員走位能力
 • 10 守門員反應能力
特性
 • 長界外球
 • 擅長斜角橫傳球員
真實實力
 
LS
60+2
ST
60+2
RS
60+2
 
LW
64+0
LF
62+0
CF
62+0
RF
62+0
RW
64+0
 
LAM
63+2
CAM
63+2
RAM
63+2
 
LM
66+2
LCM
65+2
CM
65+2
RCM
65+2
RM
66+2
LWB
69+1
LDM
68+2
CDM
68+2
RDM
68+2
RWB
69+1
LB
69+1
LCB
68+2
CB
68+2
RCB
68+2
RB
69+1
 
 
GK
17+2
 
 
 • LB
 • 70
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.