Borja González Tomás

ST CF 19y.o. (1992年8月25日) 186cm 82kg
64 +3
整體能力
77
潛力
€1M
Value
€1K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 4
 • 2
 • 1
 • 中等/ 低
 • 精實
 • 194996
專長
侯爾斯卡
 • 64
 • CAM
 • 9
 • 2009年7月1日
 • 2013
進攻
 • 37 橫傳
 • 61 終結能力
 • 74+6 頭槌準確度
 • 44 短傳能力
 • 71+13 凌空抽射
技能
 • 66 盤球
 • 53 曲線
 • 45 自由球準確率
 • 38 長傳
 • 68+3 控球
動作
 • 63 加速值
 • 69 衝刺速度
 • 61 敏捷性
 • 57+3 反應能力
 • 38 平衡
力道
 • 52 射門力道
 • 56 彈跳
 • 60+8 體力
 • 74 力量
 • 50 遠射
心理質素
 • 45 積極性
 • 12 攔截
 • 69+10 走位
 • 47 視野
 • 56 十二碼
防守
 • 13 盯人
 • 11 攔截
 • 13 滑剷
守門能力
 • 5 守門員飛身撲救
 • 8 守門員接球能力
 • 9 守門員踢球能力
 • 8 守門員走位能力
 • 12 守門員反應能力
真實實力
 
LS
64+0
ST
64+0
RS
64+0
 
LW
57+0
LF
60+0
CF
60+0
RF
60+0
RW
57+0
 
LAM
57+0
CAM
57+0
RAM
57+0
 
LM
55+0
LCM
48+0
CM
48+0
RCM
48+0
RM
55+0
LWB
38+0
LDM
39+0
CDM
39+0
RDM
39+0
RWB
38+0
LB
36+0
LCB
36+0
CB
36+0
RCB
36+0
RB
36+0
 
 
GK
11+0
 
 
 • ST
 • 64
相似球員
評論

舉報

Please choose a reason
Description (optional)

Block

avatar
Choose file...  

登入

Sign in with Google
        

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.