Anthony Lopes

GK 29y.o. (1990年10月1日) 6'0" 179lbs
83
整體能力
84
潛力
€28M
Value
€69K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 2
 • 1
 • 2
 • 中等/ 中等
 • 一般
 • €55.3M
 • 199482
專長
里昂
 • 77
 • GK
 • 1
 • 2011年7月1日
 • 2023
葡萄牙
 • 83
 • 後備
 • 22
進攻
 • 19 橫傳
 • 18 終結能力
 • 16 頭槌準確度
 • 32 短傳能力
 • 13 凌空抽射
技能
 • 15 盤球
 • 15 曲線
 • 14 自由球準確率
 • 31 長傳
 • 21 控球
動作
 • 63 加速值
 • 64 衝刺速度
 • 67 敏捷性
 • 83 反應能力
 • 62 平衡
力道
 • 53 射門力道
 • 82 彈跳
 • 36 體力
 • 73 力量
 • 18 遠射
心理質素
 • 43 積極性
 • 25 攔截
 • 9 走位
 • 48 視野
 • 16 十二碼
 • 65 沉著
防守
 • 13 Defensive Awareness
 • 15 攔截
 • 13 滑剷
守門能力
 • 85 守門員飛身撲救
 • 80 守門員接球能力
 • 70 守門員踢球能力
 • 81 守門員走位能力
 • 86 守門員反應能力
特性
 • 有團隊精神
 • 準備接住橫傳
真實實力
 
LS
33+2
ST
33+2
RS
33+2
 
LW
32+0
LF
33+0
CF
33+0
RF
33+0
RW
32+0
 
LAM
33+2
CAM
33+2
RAM
33+2
 
LM
33+2
LCM
32+2
CM
32+2
RCM
32+2
RM
33+2
LWB
31+2
LDM
32+2
CDM
32+2
RDM
32+2
RWB
31+2
LB
31+2
LCB
31+2
CB
31+2
RCB
31+2
RB
31+2
 
 
GK
82+2
 
 
 • GK
 • 83
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.