Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Aïssa Mandi (ID: 201143) FIFA 20 2020年5月27日

CB 27y.o. (1991年10月22日) 184cm 78kg
80
整體能力
81
潛力
€15M
Value
€28K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 高/ 中等
 • 精實
 • €32.6M
專長
貝迪斯
 • 80
 • RCB
 • 23
 • 2016年7月1日
 • 2021
進攻
 • 73 橫傳
 • 41 終結能力
 • 82 頭槌準確度
 • 81 短傳能力
 • 49 凌空抽射
技能
 • 65 盤球
 • 67 曲線
 • 49 自由球準確率
 • 78 長傳
 • 77 控球
動作
 • 69 加速值
 • 68 衝刺速度
 • 73 敏捷性
 • 78 反應能力
 • 66 平衡
力道
 • 52 射門力道
 • 80 彈跳
 • 66 體力
 • 78 力量
 • 49 遠射
心理質素
 • 76 積極性
 • 83 攔截
 • 67 走位
 • 70 視野
 • 35 十二碼
 • 78 沉著
防守
 • 79 Defensive Awareness
 • 79 攔截
 • 81 滑剷
守門能力
 • 15 守門員飛身撲救
 • 16 守門員接球能力
 • 9 守門員踢球能力
 • 10 守門員走位能力
 • 14 守門員反應能力
特性
 • 喜歡倒地鏟搶
真實實力
 
LS
65+2
ST
65+2
RS
65+2
 
LW
68+0
LF
67+0
CF
67+0
RF
67+0
RW
68+0
 
LAM
70+2
CAM
70+2
RAM
70+2
 
LM
70+2
LCM
73+2
CM
73+2
RCM
73+2
RM
70+2
LWB
76+2
LDM
78+2
CDM
78+2
RDM
78+2
RWB
76+2
LB
77+2
LCB
79+2
CB
79+2
RCB
79+2
RB
77+2
 
 
GK
21+2
 
 
 • CB
 • 80
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.