Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Jordan Veretout (ID: 201519) FIFA 19 2019年7月11日

CM CDM 25y.o. (1993年3月1日) 5'9" 148lbs
79
整體能力
82
潛力
€15.5M
Value
€60K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • 中等/ 高
 • 一般
 • €27.5M
專長
費倫天拿
 • 76
 • CDM
 • 17
 • 2017年7月25日
 • 2021
進攻
 • 74 橫傳
 • 66 終結能力
 • 54 頭槌準確度
 • 84 短傳能力
 • 68 凌空抽射
技能
 • 76 盤球
 • 70 曲線
 • 76 自由球準確率
 • 79 長傳
 • 79 控球
動作
 • 68 加速值
 • 66 衝刺速度
 • 76 敏捷性
 • 79 反應能力
 • 76 平衡
力道
 • 76 射門力道
 • 69 彈跳
 • 79 體力
 • 68 力量
 • 74 遠射
心理質素
 • 72 積極性
 • 76 攔截
 • 72 走位
 • 78 視野
 • 78 十二碼
 • 80 沉著
防守
 • 69 盯人
 • 76 攔截
 • 72 滑剷
守門能力
 • 9 守門員飛身撲救
 • 10 守門員接球能力
 • 11 守門員踢球能力
 • 8 守門員走位能力
 • 9 守門員反應能力
特性
 • 不輕易受傷
 • 定點球專家
 • 踢出精準的自由球
 • CM
 • 78
真實實力
ST
71+1
RS
71+1
 
CF
75+0
RF
75+0
RW
75+0
CAM
77+1
RAM
77+1
 
CM
78+1
RCM
78+1
RM
76+1
CDM
77+1
RDM
77+1
RWB
75+1
CB
72+1
RCB
72+1
RB
74+1
GK
17+1
 
 
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.