Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Dimitri Bisoli (ID: 202489) FIFA 19 2019年7月18日

CM CAM 24y.o. (1994年3月25日) 5'11" 159lbs
70
综合能力
74
潜力
€2.3M
身价
€3K
周薪
资料
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • 高/ 高
 • 消瘦 (170-185)
 • €3.8M
特殊
布雷西亚
 • 70
 • RCM
 • 25
 • 2017年7月1日
 • 2021
进攻
 • 56 传中
 • 67 射术
 • 45 头球精度
 • 72 短传
 • 59 凌空
技巧
 • 67 盘带
 • 63 弧线
 • 63 任意球精度
 • 69 长传
 • 70 控球
移动
 • 74 加速
 • 74 速度
 • 61 敏捷
 • 61 反应
 • 79 平衡
力量
 • 64 射门力量
 • 73 弹跳
 • 78 体能
 • 60 强壮
 • 68 远射
心理
 • 61 侵略性
 • 64 拦截意识
 • 65 跑位
 • 72 视野
 • 45 点球
 • 63 沉着
防守
 • 61 盯人
 • 60 抢断
 • 41 铲球
守门
 • 15 鱼跃
 • 14 手形
 • 9 开球
 • 15 站位
 • 11 反应
真实能力
 
LS
64+1
ST
64+1
RS
64+1
 
LW
67+0
LF
68+0
CF
68+0
RF
68+0
RW
67+0
 
LAM
69+1
CAM
69+1
RAM
69+1
 
LM
68+1
LCM
69+1
CM
69+1
RCM
69+1
RM
68+1
LWB
64+1
LDM
65+1
CDM
65+1
RDM
65+1
RWB
64+1
LB
62+1
LCB
59+1
CB
59+1
RCB
59+1
RB
62+1
 
 
GK
19+1
 
 
 • CM
 • 69
相似球员
评论

登录

注册

忘记密码

请提供您的用户名和邮箱, 我们将为您发送重置密码链接