Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre

ST CAM RM 16y.o. (1993年11月19日) 5'9" 152lbs
58
整體能力
63
潛力
€0
Value
€0
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 3
 • 1
 • N/A/ N/A
 • 一般
 • 202651
專長
利物浦
 • 80
 • 替補
 • 30
 • 2010年9月2日
 • 2013
進攻
 • 30 橫傳
 • 63 終結能力
 • 53 頭槌準確度
 • 27 短傳能力
 • 53 凌空抽射
技能
 • 54 盤球
 • 48 曲線
 • 45 自由球準確率
 • 37 長傳
 • 50 控球
動作
 • 67 加速值
 • 69 衝刺速度
 • 65 敏捷性
 • 63 反應能力
 • 43 平衡
力道
 • 64 射門力道
 • 42 彈跳
 • 47 體力
 • 48 力量
 • 57 遠射
心理質素
 • 30 積極性
 • 19 攔截
 • 35 走位
 • 28 視野
 • 54 十二碼
防守
 • 18 盯人
 • 20 攔截
 • 15 滑剷
守門能力
 • 14 守門員飛身撲救
 • 14 守門員接球能力
 • 8 守門員踢球能力
 • 7 守門員走位能力
 • 8 守門員反應能力
真實實力
 
LS
58+0
ST
58+0
RS
58+0
 
LW
50+0
LF
55+0
CF
55+0
RF
55+0
RW
50+0
 
LAM
47+0
CAM
47+0
RAM
47+0
 
LM
46+0
LCM
42+0
CM
42+0
RCM
42+0
RM
46+0
LWB
36+0
LDM
35+0
CDM
35+0
RDM
35+0
RWB
36+0
LB
33+0
LCB
33+0
CB
33+0
RCB
33+0
RB
33+0
 
 
GK
13+0
 
 
 • ST
 • 58
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.