Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre

RW LW CAM 18y.o. (1993年11月19日) 5'9" 152lbs
73
整體能力
80
潛力
€3.9M
Value
€10K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 2
 • 3
 • 1
 • 中等/ 低
 • 精實
 • 202651
專長
利物浦
 • 79
 • 後備
 • 30
 • 2010年11月1日
 • 2017
進攻
 • 62 橫傳
 • 67 終結能力
 • 53 頭槌準確度
 • 75 短傳能力
 • 54 凌空抽射
技能
 • 82 盤球
 • 66 曲線
 • 64 自由球準確率
 • 70 長傳
 • 79 控球
動作
 • 76 加速值
 • 74 衝刺速度
 • 80 敏捷性
 • 65 反應能力
 • 81 平衡
力道
 • 68 射門力道
 • 41 彈跳
 • 67 體力
 • 54 力量
 • 59 遠射
心理質素
 • 30 積極性
 • 23 攔截
 • 71 走位
 • 74 視野
 • 63 十二碼
防守
 • 18 盯人
 • 26 攔截
 • 22 滑剷
守門能力
 • 14 守門員飛身撲救
 • 14 守門員接球能力
 • 8 守門員踢球能力
 • 7 守門員走位能力
 • 8 守門員反應能力
特性
 • 幾乎不用弱勢腳
 • 敏銳的觸覺
真實實力
 
LS
67+0
ST
67+0
RS
67+0
 
LW
73+0
LF
70+0
CF
70+0
RF
70+0
RW
73+0
 
LAM
73+0
CAM
73+0
RAM
73+0
 
LM
73+0
LCM
66+0
CM
66+0
RCM
66+0
RM
73+0
LWB
52+0
LDM
52+0
CDM
52+0
RDM
52+0
RWB
52+0
LB
44+0
LCB
37+0
CB
37+0
RCB
37+0
RB
44+0
 
 
GK
14+0
 
 
 • RW
 • 73
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.