Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Leonardo Spinazzola (ID: 202884) FIFA 20 2020年2月13日

LM RB 26y.o. (1993年3月25日) 6'1" 165lbs
79
综合能力
80
潜力
€15M
身价
€47K
周薪
资料
 • 右脚
 • 4
 • 3
 • 2
 • 中/ 中
 • 消瘦 (185+)
 • €26.6M
特殊
罗马
 • 79
 • 主力替补
 • 37
 • 2019年7月1日
 • 2023
进攻
 • 82 传中
 • 60 射术
 • 66 头球精度
 • 78 短传
 • 59 凌空
技巧
 • 80 盘带
 • 62 弧线
 • 41 任意球精度
 • 72 长传
 • 80 控球
移动
 • 78 加速
 • 83 速度
 • 76 敏捷
 • 76 反应
 • 61 平衡
力量
 • 68 射门力量
 • 76 弹跳
 • 89 体能
 • 66 强壮
 • 68 远射
心理
 • 68 侵略性
 • 76 拦截意识
 • 74 跑位
 • 72 视野
 • 59 点球
 • 76 沉着
防守
 • 76 防守意识
 • 77 抢断
 • 77 铲球
守门
 • 11 鱼跃
 • 13 手形
 • 12 开球
 • 15 站位
 • 14 反应
特性
 • 玻璃人
 • 技术型盘带选手(AI)
真实能力
 
LS
71+2
ST
71+2
RS
71+2
 
LW
76+0
LF
75+0
CF
75+0
RF
75+0
RW
76+0
 
LAM
75+2
CAM
75+2
RAM
75+2
 
LM
78+2
LCM
76+2
CM
76+2
RCM
76+2
RM
78+2
LWB
79+1
LDM
76+2
CDM
76+2
RDM
76+2
RWB
79+1
LB
78+2
LCB
74+2
CB
74+2
RCB
74+2
RB
78+2
 
 
GK
20+2
 
 
 • RWB
 • 79
相似球员
评论

登录

注册

忘记密码

请提供您的用户名和邮箱, 我们将为您发送重置密码链接