Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Rhu-endly Martina (ID: 204519) FIFA 15 2015年9月10日

RB CB 24y.o. (1989年9月25日) 6'0" 159lbs
68
综合能力
70
潜力
€900K
身价
€10K
周薪
资料
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 中/ 中
 • 消瘦 (170-185)
特殊
特温特
 • 71
 • RCB
 • 2
 • 2013年7月30日
 • 2016
进攻
 • 50 传中
 • 44 射术
 • 64 头球精度
 • 61 短传
 • 43 凌空
技巧
 • 61 盘带
 • 55 弧线
 • 44 任意球精度
 • 55 长传
 • 60 控球
移动
 • 74 加速
 • 76 速度
 • 70 敏捷
 • 70 反应
 • 60 平衡
力量
 • 60 射门力量
 • 85 弹跳
 • 77 体能
 • 72 强壮
 • 63 远射
心理
 • 70 侵略性
 • 71 拦截意识
 • 52 跑位
 • 58 视野
 • 50 点球
防守
 • 70 盯人
 • 74 抢断
 • 70 铲球
守门
 • 12 鱼跃
 • 13 手形
 • 13 开球
 • 13 站位
 • 11 反应
特性
 • 大力界外球
真实能力
 
LS
58+0
ST
58+0
RS
58+0
 
LW
60+0
LF
60+0
CF
60+0
RF
60+0
RW
60+0
 
LAM
60+0
CAM
60+0
RAM
60+0
 
LM
61+0
LCM
62+0
CM
62+0
RCM
62+0
RM
61+0
LWB
67+0
LDM
66+0
CDM
66+0
RDM
66+0
RWB
67+0
LB
68+0
LCB
70+0
CB
70+0
RCB
70+0
RB
68+0
 
 
GK
16+0
 
 
 • CB
 • 70
相似球员
评论

登录

注册

忘记密码

请提供您的用户名和邮箱, 我们将为您发送重置密码链接