Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Rhu-endly Martina (ID: 204519) FIFA 19 2019年9月11日

RB CB 28y.o. (1989年9月25日) 6'1" 170lbs
71
综合能力
71
潜力
€1.9M
身价
€9K
周薪
资料
 • 右脚
 • 3
 • 2
 • 1
 • 高/ 中
 • 消瘦 (185+)
特殊
费耶诺德
 • 74
 • RB
 • 24
 • 埃弗顿
 • 2019年6月30日
进攻
 • 74 传中
 • 45 射术
 • 66 头球精度
 • 65 短传
 • 44 凌空
技巧
 • 62 盘带
 • 65 弧线
 • 45 任意球精度
 • 60 长传
 • 64 控球
移动
 • 62 加速
 • 65 速度
 • 67 敏捷
 • 72 反应
 • 59 平衡
力量
 • 61 射门力量
 • 87 弹跳
 • 76 体能
 • 71 强壮
 • 60 远射
心理
 • 71 侵略性
 • 71 拦截意识
 • 58 跑位
 • 59 视野
 • 51 点球
 • 65 沉着
防守
 • 68 盯人
 • 73 抢断
 • 72 铲球
守门
 • 13 鱼跃
 • 14 手形
 • 14 开球
 • 14 站位
 • 12 反应
特性
 • 大力界外球
 • 擅长 45 度斜传
真实能力
 
LS
60+1
ST
60+1
RS
60+1
 
LW
62+0
LF
61+0
CF
61+0
RF
61+0
RW
62+0
 
LAM
62+1
CAM
62+1
RAM
62+1
 
LM
64+1
LCM
64+1
CM
64+1
RCM
64+1
RM
64+1
LWB
70+1
LDM
68+1
CDM
68+1
RDM
68+1
RWB
70+1
LB
70+1
LCB
70+1
CB
70+1
RCB
70+1
RB
70+1
 
 
GK
20+1
 
 
 • CB
 • 70
相似球员
评论

登录

注册

忘记密码

请提供您的用户名和邮箱, 我们将为您发送重置密码链接