Federico Ceccherini

CB 28y.o. (1992年5月11日) 6'2" 165lbs
72
整體能力
73 -1
潛力
€2.2M
Value
€31K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 2
 • 2
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 一般
 • 210964
專長
維羅納
 • 74
 • RCB
 • 17
 • 費倫天拿
 • 2021年6月30日
進攻
 • 33 橫傳
 • 21 終結能力
 • 58 頭槌準確度
 • 58 短傳能力
 • 24 凌空抽射
技能
 • 42 盤球
 • 30 曲線
 • 26 自由球準確率
 • 45 長傳
 • 56 控球
動作
 • 54 加速值
 • 52 衝刺速度
 • 59 敏捷性
 • 73 反應能力
 • 59 平衡
力道
 • 35 射門力道
 • 80 彈跳
 • 50 體力
 • 84 力量
 • 30 遠射
心理質素
 • 71 積極性
 • 74 攔截
 • 31 走位
 • 30 視野
 • 23 十二碼
 • 63 沉著
防守
 • 74 Defensive Awareness
 • 77 攔截
 • 74 滑剷
守門能力
 • 8 守門員飛身撲救
 • 13 守門員接球能力
 • 11 守門員踢球能力
 • 10 守門員走位能力
 • 9 守門員反應能力
真實實力
 
LS
45+2
ST
45+2
RS
45+2
 
LW
44+0
LF
44+0
CF
44+0
RF
44+0
RW
44+0
 
LAM
46+2
CAM
46+2
RAM
46+2
 
LM
46+2
LCM
50+2
CM
50+2
RCM
50+2
RM
46+2
LWB
60+2
LDM
64+2
CDM
64+2
RDM
64+2
RWB
60+2
LB
63+2
LCB
72+1
CB
72+1
RCB
72+1
RB
63+2
 
 
GK
17+2
 
 
 • CB
 • 73
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.