Thomas Strakosha

GK 23y.o. (1995年3月19日) 6'4" 172lbs
82
整體能力
87
潛力
€21.5M
Value
€40K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 2
 • 1
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • €38.2M
 • 212151
專長
拉素
 • 80
 • GK
 • 1
 • 2012年8月9日
 • 2019
進攻
 • 18 橫傳
 • 18 終結能力
 • 11 頭槌準確度
 • 26 短傳能力
 • 11 凌空抽射
技能
 • 14 盤球
 • 14 曲線
 • 12 自由球準確率
 • 22 長傳
 • 15 控球
動作
 • 41 加速值
 • 46 衝刺速度
 • 45 敏捷性
 • 74 反應能力
 • 47 平衡
力道
 • 18 射門力道
 • 56 彈跳
 • 23 體力
 • 66 力量
 • 14 遠射
心理質素
 • 20 積極性
 • 24 攔截
 • 18 走位
 • 49 視野
 • 21 十二碼
 • 61 沉著
防守
 • 20 盯人
 • 18 攔截
 • 12 滑剷
守門能力
 • 84 守門員飛身撲救
 • 78 守門員接球能力
 • 75 守門員踢球能力
 • 79 守門員走位能力
 • 87 守門員反應能力
真實實力
 
LS
26+1
ST
26+1
RS
26+1
 
LW
27+0
LF
27+0
CF
27+0
RF
27+0
RW
27+0
 
LAM
29+1
CAM
29+1
RAM
29+1
 
LM
28+1
LCM
28+1
CM
28+1
RCM
28+1
RM
28+1
LWB
26+1
LDM
27+1
CDM
27+1
RDM
27+1
RWB
26+1
LB
26+1
LCB
27+1
CB
27+1
RCB
27+1
RB
26+1
 
 
GK
81+1
 
 
 • GK
 • 81
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.