Aymeric Laporte

CB 26y.o. (1994年5月27日) 6'2" 187lbs
87
整體能力
90
潛力
€92.5M
Value
€200K
Wage
設定檔
 • 左脚
 • 3
 • 2
 • 2
 • 中等/ 中等
 • Unique
 • €107.8M
 • 212218
曼城
 • 85
 • LCB
 • 14
 • 2018年1月30日
 • 2024
進攻
 • 58 橫傳
 • 45 終結能力
 • 86 頭槌準確度
 • 82 短傳能力
 • 40 凌空抽射
技能
 • 63 盤球
 • 61 曲線
 • 69 自由球準確率
 • 80 長傳
 • 78 控球
動作
 • 60 加速值
 • 65 衝刺速度
 • 59 敏捷性
 • 87 反應能力
 • 60 平衡
力道
 • 68 射門力道
 • 76 彈跳
 • 72 體力
 • 85 力量
 • 47 遠射
心理質素
 • 81 積極性
 • 87 攔截
 • 54 走位
 • 65 視野
 • 44 十二碼
 • 85 沉著
防守
 • 89 Defensive Awareness
 • 89 攔截
 • 88 滑剷
守門能力
 • 10 守門員飛身撲救
 • 11 守門員接球能力
 • 5 守門員踢球能力
 • 14 守門員走位能力
 • 5 守門員反應能力
特性
 • 長傳球員
真實實力
 
LS
66+2
ST
66+2
RS
66+2
 
LW
65+0
LF
66+0
CF
66+0
RF
66+0
RW
65+0
 
LAM
68+2
CAM
68+2
RAM
68+2
 
LM
68+2
LCM
74+2
CM
74+2
RCM
74+2
RM
68+2
LWB
78+2
LDM
83+2
CDM
83+2
RDM
83+2
RWB
78+2
LB
80+2
LCB
86+2
CB
86+2
RCB
86+2
RB
80+2
 
 
GK
18+2
 
 
 • CB
 • 88
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.