Dejan Iliev

GK 25y.o. (1995年2月25日) 6'5" 176lbs
61
整體能力
67
潛力
€400K
Value
€8K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 1
 • 1
 • 中等/ 中等
 • 精實
 • €840K
 • 213649
專長
阿仙奴
 • 80
 • 替補
 • 46
 • 2012年8月31日
 • 2022
進攻
 • 20 橫傳
 • 17 終結能力
 • 11 頭槌準確度
 • 27 短傳能力
 • 18 凌空抽射
技能
 • 13 盤球
 • 13 曲線
 • 12 自由球準確率
 • 22 長傳
 • 21 控球
動作
 • 45 加速值
 • 43 衝刺速度
 • 37 敏捷性
 • 52 反應能力
 • 52 平衡
力道
 • 44 射門力道
 • 50 彈跳
 • 35 體力
 • 68 力量
 • 12 遠射
心理質素
 • 18 積極性
 • 21 攔截
 • 12 走位
 • 33 視野
 • 23 十二碼
 • 44 沉著
防守
 • 9 Defensive Awareness
 • 14 攔截
 • 12 滑剷
守門能力
 • 64 守門員飛身撲救
 • 59 守門員接球能力
 • 58 守門員踢球能力
 • 60 守門員走位能力
 • 64 守門員反應能力
真實實力
 
LS
27+2
ST
27+2
RS
27+2
 
LW
25+0
LF
25+0
CF
25+0
RF
25+0
RW
25+0
 
LAM
25+2
CAM
25+2
RAM
25+2
 
LM
26+2
LCM
25+2
CM
25+2
RCM
25+2
RM
26+2
LWB
25+2
LDM
25+2
CDM
25+2
RDM
25+2
RWB
25+2
LB
24+2
LCB
24+2
CB
24+2
RCB
24+2
RB
24+2
 
 
GK
60+2
 
 
 • GK
 • 61
相似球員

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.