Cookies help us improve our web content and deliver a personalized experience. By using this website, you agree to our use of cookies.

Ruben Loftus-Cheek (ID: 213666) FIFA 19 2019年7月11日

CM LM 22y.o. (1996年1月23日) 6'3" 194lbs
78
整體能力
85
潛力
€14.5M
Value
€80K
Wage
設定檔
 • 右脚
 • 3
 • 4
 • 1
 • 中等/ 低
 • 一般
 • €29.7M
專長
車路士
 • 83
 • LCM
 • 12
 • 2013年6月3日
 • 2021
英格蘭
 • 82
 • 後備
 • 18
進攻
 • 62 橫傳
 • 65 終結能力
 • 58 頭槌準確度
 • 83 短傳能力
 • 54 凌空抽射
技能
 • 82 盤球
 • 60 曲線
 • 57 自由球準確率
 • 81 長傳
 • 81 控球
動作
 • 68 加速值
 • 74 衝刺速度
 • 76 敏捷性
 • 67 反應能力
 • 70 平衡
力道
 • 76 射門力道
 • 59 彈跳
 • 75 體力
 • 82 力量
 • 68 遠射
心理質素
 • 79 積極性
 • 57 攔截
 • 79 走位
 • 79 視野
 • 45 十二碼
 • 80 沉著
防守
 • 59 盯人
 • 67 攔截
 • 61 滑剷
守門能力
 • 11 守門員飛身撲救
 • 7 守門員接球能力
 • 12 守門員踢球能力
 • 15 守門員走位能力
 • 13 守門員反應能力
特性
 • 幾乎不用弱勢腳
 • 善於盤帶
真實實力
 
LS
72+1
ST
72+1
RS
72+1
 
LW
75+0
LF
76+0
CF
76+0
RF
76+0
RW
75+0
 
LAM
77+1
CAM
77+1
RAM
77+1
 
LM
76+1
LCM
77+1
CM
77+1
RCM
77+1
RM
76+1
LWB
69+1
LDM
72+1
CDM
72+1
RDM
72+1
RWB
69+1
LB
67+1
LCB
67+1
CB
67+1
RCB
67+1
RB
67+1
 
 
GK
18+1
 
 
 • CAM
 • 77
相似球員
評論

登入

Sign up

Forgot password

Please provide your email. We will send you an email containing further instructions.